Hlavní obsah

jistě

Vyskytuje se v

míra: do jisté míryto a certain extent, in some measure

stoprocentně: být si stoprocentně jistýbe a hundred per cent sure

za: za jistých okolnostíunder certain circumstances

jistý: Jsem si tím jistý.I'm sure of it.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

tu: Je tu jistý problém.There is a certain problem here.

vědět: Víte to jistě?Do you know it for sure?

vzhledem k: Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...Given our uncertain future...

aplomb: (sebe)jistě, suverénně, sebevědomě provést ap.with aplomb

certain: do jisté míryto a certain extent

certainty: brát co za jistéregard sth as certainty

circumstance: za jistých okolnostíunder certain circumstances

distance: z jisté vzdálenosti, z odstupu, zpovzdálí, z větší dálkyfrom a distance

doubt: V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...When in doubt...

doubtful: pochybovat o čem, nebýt si jistý čímbe doubtful about sth

livelihood: existenční jistota, jisté živobytísecurity of livelihood

purpose: s jistým úspěchemto some purpose

sew up: mít to v kapse, mít to jistéhave it all sewn up

steady: jistá ruka při míření ap.steady hand

time: za nějaký čas, za nějakou dobu, po jisté doběafter a time

delay: Způsobilo to jisté zpoždění.It caused some delay.

one: Ten pátý muž je jistý J. Cairncross.The fifth man is one J. Cairncross.

sure: Jak si můžeš být tak jistý?How can you be so sure?

back: i přen. Kryju ti záda!, Jistím tě.I've got your back!

jistě: Jistě!Sure (thing)!, slang. You bet!