Hlavní obsah

sure [ʃʊə or ʃɔː]

Přídavné jméno-rer, -rest

  1. about sth, that jistý (si) čímHow can you be so sure?Jak si můžeš být tak jistý?I'm pretty sure.Jsem si úplně jistý.
  2. be sure of sth být si jistý čím
  3. jasný příznak ap.

Vyskytuje se v

hell: Na tuty., Tutově., Zcela jistě.Sure as hell.

make: ujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše abymake sure

jistota: jen pro jistotujust to be sure, just in case

sto: na sto procent vědět jistěfor a fact, for sure

stoprocentně: být si stoprocentně jistýbe a hundred per cent sure

jistě: Jistě!Sure (thing)!, slang. You bet!

jistý: Jsem si tím jistý.I'm sure of it.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

přesvědčený: být přesvědčený, že ...be sure/persuaded/confident that ...

ubezpečit se: Ubezpečil se, že je sám.He made sure that he was alone.

určitě: Určitě?Are you sure?

vědět: Víte to jistě?Do you know it for sure?

beton: vědět co na betonbe absolutely sure about sth

krk: Na to dám krk.I could swear to it., As sure as eggs is eggs.

sure: být si jistý čímbe sure of sth