Hlavní obsah

určitě

Částice

  • surely, for sure/certain, certainlyhl. AmE, hovor. sure, udělat co be sure to do sth(rozhodně) definitelyUrčitě?Are you sure?zcela určitěfor sure, absolutely, definitelyurčitě necertainly/definitely notTo je určitě on.That must be him.Určitě nás navštivte.Be sure to visit us.

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

neurčitý: neurčitý členindefinite article

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

určitý: ling. určitý člendefinite article

určitý: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

určitý: do určité míryto a certain extent, to some degree, in a way

určitý: v určitém smyslu anoin a sense yes

vyplatit se: To se určitě vyplatí.It will surely pay.