Hlavní obsah

určitý

Přídavné jméno

  1. (daný) definite(neměnný) fixedform. determinate(specifický) specificling. určitý člendefinite articlena dobu určitoufor a fixed period (of time)
  2. (jistý) certain(nějaký) some(blíže nespecifikovaný) such-and-suchdo určité míryto a certain extent, to some degree, in a wayv určitém smyslu anoin a sense yes
  3. (dohodnutý, stanovený) given, stated, fixed, specified

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

neurčitý: neurčitý členindefinite article

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

indefinite: for an indefinite periodna dobu neurčitou

infinitive: infinitive formneurčitý slovesný tvar

integral: definite/indefinite integralurčitý/neurčitý integrál

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

sentence: práv. indeterminate sentenceodsouzení na neurčitou dobu

specific: in specific areasv určitých oblastech

article: definite/indefinite articleurčitý/neurčitý člen