Hlavní obsah

stanovený

Vyskytuje se v

pevně: pevně stanovená cenafixed price

stanovit: Už jste stanovili datum?Have you set the date yet?

establish: Testy stanovily příčinu smrti.Tests established the cause of death.

fixed: pevně stanovená cenafixed price

pencil in: být předběžně stanovenbe pencilled in

provide: pokud není stanoveno jinakpráv. unless otherwise provided

set: stanovit zákonem coset sth by an act

tax: stanovit daňassess a tax