Hlavní obsah

fixed [fɪkst]

Přídavné jméno

  1. pevný, stálý, neměnný, fixní, pevně stanovenýfixed ratepevná sazbafixed pricepevně stanovená cenaekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetekfixed-term contractsmlouva na dobu určitou
  2. (pevně) uchycený, upevněný, pevnýfixed gear bike/bicyclefixka, furtka kolo s pevným převodemtech. fixed satellitestacionární družice
  3. konzervativní, neměnný, zafixovaný názory ap.fixed ideafixní ideabe fixed in one's determinationbýt pevně odhodlán
  4. fixed smileprofesionální úsměv neupřímný
  5. chem.netěkavý, neprchavý

Přídavné jméno

  1. be of no fixed address form.nemít trvalé bydliště

Vyskytuje se v

fix up: fix sb upwith sth zajistit, sehnat, obstarat komu co

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

fix: fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co

fix: fix one's attention on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

fix: be fixed in sb's mindbýt vryt do paměti

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

star: fixed starstálice těleso

fix: Her eyes fixed on me.Upřela na mě zrak.

get: He got his teeth fixed.Nechal si spravit zuby

fix: be in a fixbýt v bryndě, mít potíže