Hlavní obsah

bydliště

Podstatné jméno, rod střední

  • (místo pobytu) residence(adresa) addressform. abode, domiciletrvalé bydlištědomicile, place of permanent residenceadresa trvalého bydlištěpermanent addresspřechodné bydlištětemporary address

Vyskytuje se v

trvalý: adresa trvalého bydlištěpermanent address

bydliště: trvalé bydlištědomicile, place of permanent residence