Hlavní obsah

trvalý

Přídavné jméno

  • (stálý) permanent, standing(trvající) lasting(pocit ap.) abiding(nepřetržitý) continuoustrvalé zaměstnánípermanent jobadresa trvalého bydlištěpermanent addresstrvalý pobytpermanent residencetrvalé vízumpermanent visa

Vyskytuje se v

bydliště: trvalé bydlištědomicile, place of permanent residence

ondulace: trvalá ondulaceperm(anent wave), hl. ve 20. letech 20. st. marcel (wave)

pobyt: trvalý pobytpermanent residence

pohon: tech. trvalý pohon všech kolpermanent all/four-wheel drive

příkaz: trvalý (platební) příkazstanding (payment) order, banker's order

address: stálá adresa, adresa trvalého bydlištěpermanent address

disablement: trvalá invalidita, trvalé postiženípermanent disablement

perm: nechat si udělat trvalouget/have a perm

permanent: trvalý chrupanat. permanent teeth

residence: země trvalého pobytucountry of residence

residency: doklad o povolení k trvalému pobyturesidency card

trvalý: adresa trvalého bydlištěpermanent address