Hlavní obsah

trvalá

Vyskytuje se v

bydliště: trvalé bydlištědomicile, place of permanent residence

bydliště: adresa trvalého bydlištěpermanent address

ondulace: trvalá ondulaceperm(anent wave)

pobyt: trvalý pobytpermanent residence

pobyt: povolení k (trvalému) pobytupermanent residence permit

pohon: tech. trvalý pohon všech kolpermanent all/four-wheel drive

příkaz: trvalý (platební) příkazstanding (payment) order, banker's order

trvalý: adresa trvalého bydlištěpermanent address

trvalý: trvalý pobytpermanent residence

trvalý: trvalé vízumpermanent visa

trvalý: trvalé zaměstnánípermanent job

address: permanent addressstálá adresa, adresa trvalého bydliště

disablement: permanent disablementtrvalá invalidita, trvalé postižení

perm: get/have a permnechat si udělat trvalou

permanent: anat. permanent teethtrvalý chrup

permanent: permanent disabilitytrvalá invalidita

permanent: permanent home/address/residencetrvalé bydliště

residence: country of residencezemě trvalého pobytu

residence: residence permitpovolení k (trvalému) pobytu

residency: residency carddoklad o povolení k trvalému pobytu