Hlavní obsah

trvalá

Vyskytuje se v

bydliště: trvalé bydlištědomicile, place of permanent residence

ondulace: trvalá ondulaceperm(anent wave), hl. ve 20. letech 20. st. marcel (wave)

pobyt: trvalý pobytpermanent residence

pohon: tech. trvalý pohon všech kolpermanent all/four-wheel drive

příkaz: trvalý (platební) příkazstanding (payment) order, banker's order

trvalý: adresa trvalého bydlištěpermanent address

address: stálá adresa, adresa trvalého bydlištěpermanent address

disablement: trvalá invalidita, trvalé postiženípermanent disablement

perm: nechat si udělat trvalouget/have a perm

permanent: trvalý chrupanat. permanent teeth

residence: země trvalého pobytucountry of residence

residency: doklad o povolení k trvalému pobyturesidency card