Hlavní obsah

residence [ˈrezɪdəns]

Podstatné jméno

  1. form.sídlo, rezidence, obydlíBrE hall of residence, AmE residence hall(studentská) kolej
  2. bydlištěplace of residence(místo) bydlištěin residencesídlící kde
  3. (trvalý) pobytcountry of residencezemě trvalého pobytutake up residenceusídlit se, začít bydlet kderesidence permitpovolení k (trvalému) pobytu

Vyskytuje se v

permanent: trvalé bydlištěpermanent home/address/residence

permit: povolení k pobyturesidence permit

principal: hlavní sídloprincipal residence

residence: (studentská) kolejBrE hall of residence, AmE residence hall

bydliště: trvalé bydlištědomicile, place of permanent residence

pobyt: trvalý pobytpermanent residence

studentský: studentská kolejBrE hall of residence, AmE dormitory, hovor. dorm

trvalý: trvalý pobytpermanent residence

ubytovna: studentská ubytovnaBrE hall of residence, AmE dormitory, hovor. dorm, residence hall

kolej: bydlet na koleji v ubytovnělive in the BrE halls (of residence)/AmE dorm/(residence) hall, v areálu univerzity live on campus

sídlo: letní sídlosummer residence

hall: studentská kolejhall (of residence)