Hlavní obsah

home [həʊm]

Podstatné jméno

  1. domov, bydliště, bydlení místo bydlištěat homedomaset up homeusadit se, zařídit si (nový) domovhome workingpráce z domu/domanew home startspočet nově rozestavěných domů/započatých stavebhome timečas jít domů
  2. domov pro postižené ap.old people's home, home for the elderly, eventide homedomov důchodců
  3. rodina, domácnost jednotkabroken homerozvrácená rodinasingle-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem
  4. ústředí, centrála, sídlo
  5. sport.domácí půda/hřištěhome teamdomácí (tým)get home by incheszvítězit o prsa

Příslovce

  1. doma, domůI'm going home.Jdu domů.

Vyskytuje se v

charity: charity begins at homebližší košile než kabát nejdříve pomáhej svým blízkým

cow: until the cows come homedo soudného dne dlouho, často bez výsledku

home: feel at homecítit se jako doma, být ve svém živlu v dané situaci

ram: ram home sth to sbdát co komu jasně na vědomí, vtlouci co komu do hlavy

ancestral: ancestral homedomov předků

appliance: household/home/domestic appliancedomácí spotřebič

automation: home automationautomatizace domácnosti, domácí automatizace

base: home basedomácí meta, přen. základna, (domácí) zázemí, AmE hovor. styk, píchačka nejvyšší úroveň erotické intimnosti

content: home contents insurancepojištění (vybavení) domácnosti

convalescent: convalescent homeozdravovna, sanatorium

cooking: home cookingdomácí strava/kuchyně

country: home countryvlast, domovina

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

homing: infra-red homing missilesstřely naváděné pomocí infračervených paprsků

improvement: home improvementsúpravy domu

kit: stav. kit home/housemontovaný domek

maternity: maternity hospital/homeporodnice

matrimonial: matrimonial home(společné) bydliště manželů

nurse: home nursepečovatelka navštěvující pacienty doma

office: Home OfficeMinisterstvo vnitra v Británii

ownership: home ownershipvlastnictví bytových prostor, vlastnické bydlení

permanent: permanent home/address/residencetrvalé bydliště

pigeon: homing pigeonpoštovní holub

schooling: home schoolingdomácí vzdělávání

stay: stay at homezůstat doma nejít ven

team: home/visiting teamdomácí/hostující mužstvo

theatre: AmE home theaterdomácí kino

turf: on one's home turfna domácí půdě, ve svém živlu

win: sport. home winvýhra na domácím hřišti

at: at homedoma

broken: broken homerozvrácená rodina

make: They've never made it home.Domů se už nikdy nedostali.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

east: East, west home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

romp: romp home/in/to victorysnadno zvítězit, odnést si snadné vítězství

west: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

čistý: take-home payčistý plat

doma: home-madedoma dělaný

domácí: the home teamsport. domácí mužstvo

domov: run away from homeutéct z domova

domovský: our home pagenaše domovská stránka na internetu

donáška: home delivery (service)donáška do domu

dům: run away from homeutéct z domu

holub: homing pigeon, homer, carrier pigeonpoštovní holub

kino: home cinema/AmE theatredomácí kino

kuchyně: home cookingdomácí kuchyně

my: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I come fromu nás

nás: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I am fromu nás

pečovatelka: home carerdomácí pečovatelka

plat: take-home pay, net salaryčistý plat

podomácku: home-made, kutilsky BrE, zkr. DIYpodomácku vyrobený

pohřební: funeral home/parlo(u)rpohřební ústav

poštovní: carrier/homing pigeonpoštovní holub

přístav: home portdomovský přístav

přívěs: BrE caravan, AmE trailer, velký mobile homeobytný přívěs

puťka: home-bird, homebodydomácí puťka

roubený: log house/homeroubená stavba, roubený dům

roznáška: home deliveryroznáška do domu

spotřebič: household/home/domestic appliancesdomácí spotřebiče

strava: home cookingdomácí strava

světoborný: hovor. no great shakes, nothing to write home aboutnic světoborného

ústav: funeral BrE parlour/AmE homepohřební ústav

útěk: running away from homeútěk z domova

vnitro: Ministry of the Interior, BrE Home Office, v USA má zcela jiné kompetence Department of the InteriorMinisterstvo vnitra

vnitřní: domestic/home trade/marketekon. vnitřní obchod/trh

výslužka: (box of) wedding sweets to take homevýslužka ze svatby

vzdělávání: home schoolingdomácí vzdělávání

zpráva: home/world newszprávy z domova/ze světa

zvláštní: nothing special, hovor. nothing (much) to write home aboutnic zvláštního co by stálo za zmínku

asi: Is he at home? – I guess so.Je doma? – Asi ano.

bohužel: I'm sorry, father isn't at home.Otec bohužel není doma.

bacon: bring home the baconsplnit očekávání, uspět

cesta: On the way home I ...Cestou domů jsem ...

domů: I must go home.Musím jít domů.

doprovodit: He walked her home.Doprovodil ji domů.

místo: She went home instead.Místo toho šla domů.

nabídnout se: He offered to drive me home.Nabídl se, že mě odveze domů.

najíst se: eat at home/innajíst se doma

nejdřív: I'll go home first.Nejdřív půjdu domů.

pohodlí: Make yourself comfortable/at home.Udělejte si pohodlí.

poslat: send sb homeposlat koho domů

pospíchat: He hurried home.Pospíchal domů.

rád: We had better go home.Měli bychom raději jít domů.

rodný: native home, osobnosti birthplacerodný dům

rovnou: Go straight home.Jdi rovnou domů.

rozvrácený: children from broken homesděti z rozvrácených rodin

samotný: The child stayed home alone.Dítě zůstalo doma samotné.

spěchat: He hurried home.Spěchal domů.

udělat: Make yourself at home.Udělejte si pohodlí.

zamířit: head homezamířit domů

zavést: take sb homezavést koho domů

dobře: East (or) West home's best., There's no place like home.Všude dobře doma nejlépe.

košile: Charity begins at home.Bližší košile než kabát.

sláva: be no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about, horší než obvykle be off-colourhovor. nebýt žádná sláva

všude: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.