Hlavní obsah

home [həʊm]

Podstatné jméno

  1. domov, bydliště, bydlení místo bydlištěat homedomaset up homeusadit se, zařídit si (nový) domovhome workingpráce z domu/domanew home startspočet nově rozestavěných domů/započatých stavebhome timečas jít domů
  2. domov pro postižené ap.old people's home, home for the elderly, retirement homedomov důchodců, domov pro seniory
  3. rodina, domácnost jednotkabroken homerozvrácená rodinasingle-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem
  4. ústředí, centrála, sídlo
  5. sport.domácí půda/hřištěhome teamdomácí (tým)get home by incheszvítězit o prsa

Příslovce

  1. doma, domůI'm going home.Jdu domů.

Vyskytuje se v

bacon: bring home the baconsplnit očekávání, uspět

charity: charity begins at homebližší košile než kabát nejdříve pomáhej svým blízkým

cow: until the cows come homedo soudného dne dlouho, často bez výsledku

ram: ram home sth to sbdát co komu jasně na vědomí, vtlouci co komu do hlavy

ancestral: ancestral homedomov předků

appliance: household/home/domestic appliancedomácí spotřebič

automation: home automationautomatizace domácnosti, domácí automatizace

base: home basedomácí meta, přen. základna, (domácí) zázemí, AmE hovor. styk, píchačka nejvyšší úroveň erotické intimnosti

content: home contents insurancepojištění (vybavení) domácnosti

convalescent: convalescent homeozdravovna, sanatorium

cooking: home cookingdomácí strava/kuchyně

country: home countryvlast, domovina

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

game: home gamedomácí zápas, na domácím hřišti

holiday: holiday homeletní byt/sídlo, chalupa obydlí k trávení dovolené

homing: infra-red homing missilesstřely naváděné pomocí infračervených paprsků

homing: homing device(samo)naváděcí zařízení pro cílový let

improvement: home improvementsúpravy domu

kit: stav. kit home/housemontovaný domek

maternity: maternity hospital/homeporodnice

matrimonial: matrimonial home(společné) bydliště manželů

nurse: home nursepečovatelka navštěvující pacienty doma

office: Home OfficeMinisterstvo vnitra v Británii

ownership: home ownershipvlastnictví bytových prostor, vlastnické bydlení

permanent: permanent home/address/residencetrvalé bydliště

pigeon: homing pigeonpoštovní holub

schooling: home schoolingdomácí vzdělávání

set up: set up home swhusadit se, zařídit si domov kde

stay: stay at homezůstat doma nejít ven

team: home/visiting teamdomácí/hostující mužstvo

theatre: AmE home theaterdomácí kino

turf: on one's home turfna domácí půdě, ve svém živlu

win: sport. home winvýhra na domácím hřišti

at: at homedoma

broken: broken homerozvrácená rodina

make: They've never made it home.Domů se už nikdy nedostali.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

east: East, west home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

romp: romp home/in/to victorysnadno zvítězit, odnést si snadné vítězství

west: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

čistý: čistý plattake-home pay

doma: doma dělanýhome-made

domácí: sport. domácí mužstvothe home team

domov: utéct z domovarun away from home

domov: domov důchodcůold people's home, rest home, retirement home, home for the elderly (people)

domov: dětský domovchildren's home

domovský: naše domovská stránka na internetuour home page

donáška: donáška do domuhome delivery (service)

dům: utéct z domurun away from home

holub: poštovní holubhoming pigeon, homer, carrier pigeon

kino: domácí kinohome cinema/AmE theatre

kuchyně: domácí kuchyněhome cooking

my: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I come from

nás: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I am from

pečovatelka: domácí pečovatelkahome carer

plat: čistý plattake-home pay, net salary

podomácku: podomácku vyrobenýhome-made, kutilsky BrE, zkr. DIY

pohřební: pohřební ústavfuneral home/parlo(u)r

poštovní: poštovní holubcarrier/homing pigeon

přístav: domovský přístavhome port

přívěs: obytný přívěsBrE caravan, AmE trailer, velký mobile home

puťka: domácí puťkahome-bird, homebody

roubený: roubená stavba, roubený důmlog house/home

roznáška: roznáška do domuhome delivery

spotřebič: domácí spotřebičehousehold/home/domestic appliances

strava: domácí stravahome cooking

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

ústav: pohřební ústavfuneral BrE parlour/AmE home

útěk: útěk z domovarunning away from home

vnitro: Ministerstvo vnitraMinistry of the Interior, BrE Home Office

vnitřní: ekon. vnitřní obchod/trhdomestic/home trade/market

výslužka: výslužka ze svatby(box of) wedding sweets to take home

vzdělávání: domácí vzděláváníhome schooling

zpráva: zprávy z domova/ze světahome/world news

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home about

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

cesta: Cestou domů jsem ...On the way home I ...

doma: Chovejte se jako doma.Make yourself at home.

domů: Musím jít domů.I must go home.

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

hezký: Máte to tu hezké. u vás doma ap.You have a nice place/home.

místo: Místo toho šla domů.She went home instead.

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

najíst se: najíst se domaeat at home/in

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.I'll go home first.

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Make yourself comfortable/at home.

poslat: poslat koho domůsend sb home

pospíchat: Pospíchal domů.He hurried home.