Hlavní obsah

čistý

Vyskytuje se v

papír: čistý list papírublank sheet of paper

plat: čistý plattake-home pay, net salary

rejstřík: mít čistý (trestní) rejstříkhave no criminal record, have a clean (criminal) record

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

vzduch: čerstvý/čistý/studený/zatuchlý vzduchfresh/clean/cold/stale air

zářivě: zářivě čistýsparkling clean

asset: oběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktivaekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assets

blank: čistý list papírublank sheet of paper

conscience: čisté svědomíclear conscience

dead: propadák, zklamání co nenaplní očekávání, beznadějný případ nešika, kdo se něco nemůže naučit ap., ekon. čistá ztráta bez jakékoli kompenzacedead loss

earnings: hrubý/čistý příjemgross/net earnings

equity: záporné čisté jměnínegative equity

interval: čistý intervalhud. perfect interval

net: čisté jmění firmyekon. net worth

pay: čistý platnet pay

previous: bezúhonný, s dosud čistým rejstříkem osobaof previous good character

proceeds: hrubý/čistý výnosgross/net proceeds

profit: hrubý/čistý ziskekon. gross/net profit

sheet: čistý list papírublank sheet of paper

straight: rozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavuthink straight

value: čistá hodnota aktivnet assets value

virgin: čistá střižní vlnatext. pure virgin wool

paper: čistý list papírublank sheet of paper

čistý: čistý formulář nepopsanýblank form

face: laugh in sb's facevysmívat se komu, (vy)smát se komu do obličeje

head: laugh one's head offsmát se na celé kolo hodně intenzivně

laugh: for a laughz legrace, ze srandy, pro zábavu

gull: laughing gullracek atlantický

hollow: hollow laughnucený smích

set: set sb laughingrozesmát koho

help: I can't help laughing.Musím se smát., Nemohu se ubránit smíchu.

so: She laughed and so did he.Smála se a on také.

start: He started laughing/crying.Rozesmál/Rozplakal se.

side: split one's sides laughingmoci se potrhat smíchy

split: split one's sides (laughing)potrhat se smíchy, chlámat se

bez, beze: vážná věc no laughing matter, nežertuji No kidding!bez legrace

legrace: do sth for fun/a laugh/a joke/a lark(u)dělat co z legrace

plíce: laugh heartilyzasmát se od plic

vybuchnout: burst out laughing, erupt into laughtervybuchnout smíchy

vyprsknout: burst out laughingvyprsknout smíchy

muset: I couldn't help laughing.Musel jsem se smát.

povést se: I succeeded in making her laugh., I managed to make her laugh.Povedlo se mi ji rozesmát.

smát se: What are you laughing at?Čemu se smějete?

smích: start laughingdát se do smíchu

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease upsvíjet se smíchy

terč: be/become a laughing stockbýt/stát se terčem posměchu

udržet se: I couldn't help laughing.Nemohl jsem se udržet smíchy.

umřít: We almost died laughing.Málem jsme umřeli smíchy.

vyvolat: get/raise a laugh, cause laughtervyvolat smích

zasmání: just for a laugh/fun's sakejen pro zasmání

zasmát se: laugh at a jokezasmát se vtipu

naposled: He who laughs last laughs best.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

veselý: He's a laugh/hoot/jolly fellow.Je veselá kopa.

vous: laugh in one's sleevesmát se pod vousy