Hlavní obsah

profit

Vyskytuje se v

podíl: ekon. podíl na ziskuprofit share, share in the profit

prospěch: být komu ku prospěchube to sb's profit/benefit

ušlý: ušlý zisk/výděleklost profits/earnings

vygenerovat: vygenerovat ziskmake a profit on sth

vykázat: ekon. vykázat zisk/ztrátushow/make a profit/loss

vynést: ekon. vynést zisk kolikyield/AmE turn a profit of sth

zisk: hrubý ziskgross profit

zisk: provozní ziskoperating profit

zisk: obchodní ziskytrading profits

zisk: mít/vykázat zisk firmamake/show a profit

zisk: mít zisk z čehoprofit, gain from sth

ziskový: zisková maržeprofit margin

account: profit and loss accountvýkaz zisků a ztrát

institution: non-profit institutionnezisková organizace

operating: operating profitprovozní zisk

participation: participation in profitspodíl na zisku

pre-tax: pre-tax profit/earningzisk/příjem před zdaněním

statement: ekon. profit and loss statementvýsledovka, výkaz zisků a ztrát

turn: AmE, ekon. turn a profitbýt ziskový, vykázat zisk

total: profits totalling 5 millionzisky celkem činící 5 miliónů