Hlavní obsah

prospěch

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (užitek, zisk) benefit, profit(výhoda) advantagebýt komu ku prospěchube to sb's profit/benefitmít z čeho prospěchbenefit from sthve prospěch koho(rozhodnout ap.) in favour of sb, (mít dopad ap.) to the benefit of sb
  2. (školní) (school) results(známky) grades, marks

Vyskytuje se v

studijní: studijní prospěchstudy results

svědčit: svědčit proti komu/ve prospěch kohotestify against sb/for sb

decide: decide for/in favour of sbrozhodnout ve prospěch koho soud ap.

discrimination: discrimination in favour of sbpozitivní diskriminace ve prospěch, zvýhodňování koho

mutual: to mutual benefitku vzájemnému prospěchu

plaintiff: find for the plaintiffrozhodnout ve prospěch žalobce

profit: be to sb's profitbýt komu ku prospěchu

testify: testify against/in favour of sbsvědčit proti/ve prospěch komu

work: work in sb's favourpomáhat komu, hrát ve prospěch koho situace ap.

come out: She came out in favour of ...Vystoupila ve prospěch..., Vyjádřila se ve prospěch...