Hlavní obsah

újma

Podstatné jméno, rod ženský

  • na čem detriment to sth(poškození, zranění) harmpráv. injury, damagepřijít k újměbe harmed, come to harm, suffer damagefyzická újmaphysical harm

Vyskytuje se v

detriment: k újmě, ke škodě, na úkor/újmu čehoto the detriment of sth

environmental: ekologická újma, škoda na životním prostředíenvironmental damage

make: (bez újmy) absolvovat/přestát/přečkat, přen. (nějak) přežít comake it through sth

pecuniary: finanční újma/ztrátapecuniary loss

personal: fyzická újma, újma na zdraví způsobená při nehodě ap.práv. personal injury

prejudice: k újmě, na úkor koho/čehoto the prejudice of sb/sth

újma: přijít k újměbe harmed, come to harm, suffer damage