Hlavní obsah

újma

Podstatné jméno, rod ženský

  • na čem detriment to sth(poškození, zranění) harmpráv. injury, damagepřijít k újměbe harmed, come to harm, suffer damagefyzická újmaphysical harm

Vyskytuje se v

detriment: to the detriment of sthk újmě, ke škodě, na úkor/újmu čeho

detriment: without detriment to sthbez újmy na čem zdraví, kvalitě ap.

environmental: environmental damageekologická újma, škoda na životním prostředí

make: make it through sth(bez újmy) absolvovat/přestát/přečkat, přen. (nějak) přežít co

pecuniary: pecuniary lossfinanční újma/ztráta

personal: práv. personal injuryfyzická újma, újma na zdraví způsobená při nehodě ap.

prejudice: to the prejudice of sb/sthk újmě, na úkor koho/čeho