Hlavní obsah

come out

Vyskytuje se v

come out: vystoupit na podporu čeho/proti čemucome out for/against sth

wash: vyjít najevo, ukázat se pravda ap.come out in the wash

hiding: přestat se skrývatcome out of hiding

out: vyjít, být vydán knihacome out

najevo: vyjít najevocome out, transpire, come to light, emerge, náhle crop out

naskočit: komu naskočila vyrážkasb broke/came out in a rash

uvést: být uvedenbe introduced, vyjít come out, na trh be launched

vejít: vejít ve známostbecome known, get out, vyjít najevo come out

vyjít: vyjít najevo ukázat se, prozradit setranspire, come out, turn out

známost: vejít ve známostbecome known, najevo come out

jít: Z hrnce šla pára.Steam was coming out of the pot.

pára: Šla mu pára od pusy. zimou ap.Smoke was coming out of his mouth.

skrýš: vylézt ze skrýše, opustit skrýšcome out of hiding, break cover

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

vylézt: Sluníčko vylezlo (z mraků).The sun came out.

povrch: vyplout na povrch zpráva ap.surface, come out, be brought to light

closet: přiznat se k homosexualitěcome out of the closet