Hlavní obsah

známost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (známý) acquaintancenavázat známost s kýmmake sb's acquaintanceznámosti vlivné konexeconnections, contacts
  2. (partnerka) girlfriend(partner) boyfriend(vztah) relationshipmít vážnou známost s kým chodit shave a (steady) (o muži) girlfriend/(o ženě) boyfriend, go steady with sb
  3. (vlastnost, stav) being (well-)known(sláva) fame, renownvejít ve známostbecome known, (najevo) come outuvést co ve známostmake sth known, announce sth, (odhalit) disclose sth

Vyskytuje se v

ohánět se: ohánět se známostmidrop names, name-drop sb

uvést: uvést co ve známostmake sth known

vážný: vážná známoststeady boyfriend/girlfriend

vejít: vejít ve známostbecome known, get out

awareness: brand awarenessznámost značky, povědomí o značce

dropper: name-dropperkdo se ohání svými (údajnými) známostmi

known: make sth knownoznámit co, uvést co ve známost