Hlavní obsah

known [nəʊn]

Související hesla

pp of know

Přídavné jméno

  • to sb známý komuIt is not known...Neví se...She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.known as ...známý jako ...mat. known variableznámá proměnnábest knownnejznámějšímake sth knownoznámit co, uvést co ve známostmake osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

Vyskytuje se v

best: know bestvědět nejlépe

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné

bound: know no boundsneznat hranic, být bezmezný

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

heaven: heaven knowsBůh ví neví se ap.

inside: know sb/sth inside outznát koho/co jako své boty/perfektně/bezvadně/do puntíku

know: known asznámý jako, známý pod jménem

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

know: get to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím

know: I don't know(no) nevím výraz nejistoty

know: be in the knowabout sth být zasvěcený do čeho, mít potřebné informace o čem ostatním nedostupné

let: let sb knowdát vědět komu

mean: know what it meansvědět, jaké to je/co to obnáší

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

mind: know one's own mindstát si za svým názorem, mít svoji hlavu

rope: know the ropesvědět co a jak, vědět, jak to chodí

sight: know sb by sightznát koho jen od vidění

way: know one's way around sthvyznat se v čem, dobře vědět jak na co

which: know which is whichvědět, který je který, rozeznat je dvě podobné věci nebo osoby

best: the best-knownnejznámější

better: better-knownznámější ze dvou

different: know differentvědět, že to je jinak

familiarly: familiarly known as/calledběžně/neformálně nazývaný jak

far: as far as I knowpokud vím

get: get to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím

hearsay: know sth by hearsayznát co z doslechu

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

know: get-to-know you partyseznamovací večírek

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

otherwise: know otherwisevědět, že to je jinak

popularly: popularly knownvšeobecně známý

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

as: As far as I know...Pokud vím...

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bound: She's bound to know.Určitě to ví.

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: I don't know.Já nevím.

do: I didn't know she had a knife.Nevěděl jsem, že má nůž.

do: Does he know about it?Ví o tom?

do: You know her, don't you?Znáte ji, že ano?

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

doesn't: She doesn't know.Ona neví.

don't: I don't know.Nevím.

each: We hardly know each other.Sotva se známe.

guess: Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

hardly: I hardly know him.Skoro ho neznám.

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

keep: I knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.

know: as far as I know ...Pokud vím ...

know: It's not known.To se neví., Není to známo.

know: I have known him for years.Znám ho už roky.

like: I would like to know it.Rád bych to věděl.

many: Many knew it.Mnozí to věděli.

mean: You know what I mean.Víte, co myslím.

need: She need not know I did it.Nemusí vědět, že jsem to udělal.

now: I know now ...Už vím ...

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

one: One never knows., You never know.Člověk nikdy neví.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

right: I knew it right away.Hned jsem to poznal.

way: Do you know the way to ...?Znáte cestu do ...?

well: I don't know him well.Moc dobře ho neznám.

well: Well, I don't know.No, já nevím.

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

would: I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.

would: You wouldn't know her.Tu určitě neznáš.

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.

all: for all I knowpokud vím

back: know sth like the back of one's handznát co jako svoje boty

dát: dát vědět komulet sb know

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

doslech: znát co z doslechuknow sth by hearsay

chápavý: chápavý úsměv/pohledunderstanding/knowing smile/look

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

srozuměná: dát na srozuměnou komudát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it known

uvést: uvést co ve známostmake sth known

vědět: dát vědět komulet sb know

vědět: Víte ... uvozeníYou know ...

vědomí: dát co komu na vědomínotify sb of sth, let sb know sth