Hlavní obsah

you [juː unstressed jʊ]

Zájmeno

  1. ty, vy
  2. člověk, jeden, lidé někdo obecněYou can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.
  3. yous nář.vy k více osobám

Vyskytuje se v

ask: if you ask mepodle mého, podle mě

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi

back: You scratch my back and I'll scratch yours.Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.

beat: Can you beat it?Chápeš to? výraz údivu, znepokojení

better: you are better doinglepší máte dělat co, radši než ...

between: between you and me(jen tak) mezi námi

bless: God bless, bless youBůh vám žehnej výraz díků, přání ap.

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka

frank: to be frank (with you)abych (k vám)/(k tobě) byl upřímný

get: as ... as you can getco nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jaký

go: as you go alongza pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích příprav

good: Good for you!Výborně!, Gratuluji!, To se máš!, Dobře děláš!

grant: I'(ll) grant youMusím připustit (že)

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

if: if I were youbýt tebou/vámi, (já) na tvém/Vašem místě

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

like: would you like sth(ne)chtěl bys(te) co, (ne)dal by sis co nabídka, návrh

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

meet: Pleased to meet you.Těší mě(, že Vás poznávám).

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

must: if you mustkdyž už musíš dělat co, když to musí být

only: you only have to do sthstačí (jen) udělat co

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

ready: (I am) ready when you are.Čekám jenom na tebe/vás. už jsem připravený

right: right you aredobře, OK, jasně

same: same to youvám/tobě taky odpověď na přání

say: You don't say.Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky

see: you seevíš, podívej v řeči při vysvětlování ap.

shame: Shame on you!Styď(te) se!

show: I'll show you!Já ti ukážu! pohrůžka

tell: I (can) tell youA to ti říkám, Můžu tě ujistit

thank: thank youděkuji projev vděčnosti ap.

there: there you goco naplat, no co, co se dá dělat, nic se nedá dělat

want: you want toměl bys(te)

welcome: You're welcomenení zač, prosím, rádo se stalo reakce na poděkování

what: what have youa tak dále, co vás (jen) napadne

whatever: whatever you sayno jak myslíš neochotný souhlas

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

eat: all you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

pay: pay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje

please: as you pleasejak (jen) chcete

realize: Do you realize it?Uvědomuješ si to?

save: BrE, ekon. save-as-you-earnzaměstnanecké spoření, systém pravidelného spoření obyvatelstva přímo ze mzdy

screw: Screw you! vulg.Jdi do hajzlu/háje/prdele!, Seru na tebe!, Polib mi prdel!, Trhni si nohou!

thankyou: thank-you note/cardpísemné poděkování zaslané ap.

while: while you still candokud (ještě) můžeš

woe: Woe betide you!Běda vám/tobě!

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

advance: Thank you in advance.Děkuji vám předem.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

all: All you need to do ...Stačí jen ...

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

anyplace: You can go anyplace.Můžeš jít kamkoli.

anything: Did you find anything?Našel jsi něco?

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

appointment: Do you have an appointment?Jste objednaný? u lékaře ap.

ashamed: You should be ashamed of yourself.Měl by ses stydět.

assume: I assumed you to be a foreigner.Měl jsem Vás za cizince.

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

at: Do you need it at all?Potřebuješ to vůbec?

be: Who are you?Kdo jste?

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

believe: If you believe in yourself ...Pokud si věříš ...

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

born: Where were you born?Kde jsi se narodil?

after: after youaž po vás, vy první, jen račte napřed

jacket: (record) jacketobal gramodesky ap.

record: (criminal) recordtrestní rejstřík

accounting: ekon. accounting recordúčetní záznam

all-time: all time record/highabsolutní rekord

archival: archival recordingsarchivní nahrávky

criminal: criminal recordzáznam v trestním rejstříku

holder: (world) record holderdržitel (světového) rekordu

place: place upon recordzaznamenat, zanést do záznamů, zaprotokolovat

recorded delivery: send sth recorded deliveryposlat co doporučeně

last: He recorded every last word.Nahrál každé slovo.

set: He set a new record.Vytvořil nový rekord.

dlouhohrající: long-playing record, long-playerdlouhohrající deska

dopis: BrE recorded delivery letter, AmE registered letterdoporučený dopis

evidence: keep a record of sthvést si evidenci čeho

knížka: pupil's record bookžákovská knížka

míra: to correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straightuvést co na správnou míru

nahrávací: recording studio, velké pro filmovou hudbu ap. sound stagenahrávací studio

patrnost: na paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on recordvést co v patrnosti

pirátský: pirate recordings/copies, hovor. bootleg recordings/copiespirátské nahrávky/kopie

protokol: keep a record of sthvést protokol o čem

překonat: break a recordpřekonat rekord

rejstřík: criminal record(s)práv. trestní rejstřík

rychlostní: speed recordrychlostní rekord

spis: court files/recordssoudní spisy

světový: world record/championship/cupsport. světový rekord/šampionát/pohár

teplotní: temperature record/curve/fluctuationsteplotní rekord/křivka/výkyvy

točit: record an albumtočit desku

trestní: criminal recordtrestní rejstřík záznam

utvořit: set a new recordutvořit nový rekord

zajímavost: (just) as a matter of interest, jen informativně for the recordjen tak pro zajímavost

zásilka: BrE recorded delivery mail, hl. AmE registered maildoporučená zásilka

záznam: accounting recordekon. účetní záznam

živý: live recordinghud. živá nahrávka

kazeta: tape-record sthnahrát co na kazetu

nahrát: video(tape) sth, record sth on videonahrát co na video

rekord: break the recordzlomit/překonat rekord

rekordní: record levelrekordní úroveň

pravý: set/put the record straightuvést to/věci na pravou míru výrok ap.