Hlavní obsah

all right, BrE+ alright O:l'raIt, all-right

Příslovce

Vyskytuje se v

reserve: all rights reservedveškerá práva vyhrazena

everything: Is everything all right?Je všechno v pořádku?

nuže: all right thennuže dobrá

pořádek: systém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/orderbýt v pořádku

právo: all rights reservedvšechna práva vyhrazena

vyhradit: all rights reservedvšechna práva vyhrazena

ano: OK?, All right?Ano? souhlasíš?

jo: platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?Jo?

vzdát se: surrender all rightsvzdát se všech práv

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.