Hlavní obsah

bez

Vyskytuje se v

cigareta: cigarety s filtrem/bez filtrufilter(-tipped)/unfiltered cigarettes

černý: černý bez(black) elder

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

domov: lidé bez domovahomeless people

DPH: bez DPHexclusive of VAT, excluding VAT

důvod: zcela bez důvodufor no reason at all

hnutí: bez hnutímotionless(ly), still

hnutí: sedět bez hnutísit (stock-)still

chuť: být bez chutibe flavourless/insipid/tasteless

kofein: bez kofeinudecaffeinated, caffeine-free, hovor. decaf

komentář: bez komentářeno comment

lad: bez ladu a skladuhovor. pell-mell, higgledy-piggledy, topsy-turvy

lítost: bez lítostimercilessly, pitilessly, remorselessly

mezipřistání: let bez mezipřistánínonstop flight

námaha: bez námahyeffortlessly, without effort, snadno with ease

námitka: bez námitek uposlechnout ap.without objection/demur/question

odklad: bez jakýchkoli odkladůwithout (any) delay, neprodleně in short order

ohled: bez ohledu na coregardless of sth, irrespective of sth, without regard to sth

pochyba: bez pochybwithout any doubt

posádka: bez posádky raketa ap.unmanned

poskvrna: bez poskvrny morálníuntainted, unsullied, unblemished, free from taint

potíž: bez (větších) potížíwithout (too much) trouble

povšimnutí: bez povšimnutí přejít ap.unnoticed

práce: mít práci/být bez prácebe in/out of work

prodlení: bez prodleníwithout delay, promptly, immediately

předpis: med. lék bez předpisunon-prescription/over-the-counter drug

překládka: trajektová přeprava bez překládky s celými kamionyro-ro transport

přestávka: bez přestávkywithout interruption, nonstop, nepřetržitě on end, continuously

příčina: (zcela) bez příčinyfor no reason (at all), for no good reason

přihlédnutí: bez přihlédnutí k čemuregardless of sth, without taking sth into account, disregarding sth

příkrasa: bez příkras ukázat, popsat ap.in the raw, unvarnished

příraz: šplhat bez přírazuclimb up hand over hand

ramínko: podprsenka bez ramínekstrapless bra

rebel: rebel bez příčinyrebel without a cause

rozmysl: bez rozmysluwithout thinking, unáhleně rashly, headlong, head-first

rozmýšlení: bez (dlouhého) rozmýšleníwithout thinking (twice)/hesitation

rukáv: tričko bez rukávůsleeveless T-shirt

sedlo: jezdit bez sedlaride bareback

spor: beze sporuno doubt (about that), indisputably

stud: bez kouska studushameless(ly), unabashed(ly), brazen(ly)

tebe, tě: bez/od/pro tebewithout/from/for you

úhona: bez úhonyunharmed

urážka: bez urážky nic osobníhono offence

ustání: bez ustáníincessantly, a dlouho ceaselessly, unceasingly, continually, continuously, constantly, permanently, without stopping

váhání: bez váháníwithout hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thought

vina: být bez vinybe blameless

vydržet: vydržet bez čeho vody ap.go without sth

výhrada: bez výhradwithout reservation/qualification

vyváznout: vyváznout bez zraněníescape unhurt/without injury

vyznání: bez vyznáníatheistic, irreligious, v dotazníku ap. no religion

vyzvání: bez vyzvání učinitwithout being invited to

zábrana: bez zábranwithout restraint

zaměstnání: být bez zaměstnáníbe unemployed, be out of work

zastavení: bez zastaveníwithout stopping

zbytek: beze zbytkucompletely, fully

zmizet: zmizet beze stopyvanish/disappear without a trace

káva: káva bez kofeinudecaffeinated coffee, hovor. decaf

legrace: Bez legrace? myslíš to vážně?No kidding?

mě, mne: beze mnewithout me

místo: být bez místabe jobless

nahoře: nahoře bez oblečenítopless

nich: bez nichwithout them

obava: Buďte bez obav.Don't worry., Have no fear.

oddech: pracovat bez oddechuwork without rest/respite

otálení: udělat co bez otálenído sth without hesitation/delay

peníze: Jsem úplně bez peněz.I am broke.

proběhnout: Demonstrace proběhla bez incidentu.The demonstration passed off without incident.

průtah: bez (dalších) průtahůwithout (further) delay

přestávka: mluvit bez přestávkytalk nonstop

přísada: bez přísadadditive-free, no additives

přístřeší: lidé bez přístřešíhomeless people

rasa: bez rozdílu rasyregardless of race

rozběh: skákat s rozběhem/bez rozběhudo/take a running/standing jump

rozloučení: odejít bez rozloučeníleave without saying goodbye

skrupule: být bez skrupulíhave no scruples, be unscrupulous, act without scruples

úspěch: s úspěchem/bez úspěchusuccessfully/unsuccessfully

vás: bez/od váswithout/from you

vědomí: bez mého vědomíwithout my knowledge/knowing it

zastávka: bez zastávkynonstop, without stopping

závazek: svobodný, bez závazkůsingle, no kids/ties

debata: To je bez debaty.That is indisputable., No doubt about that.

kouř: Není kouře bez ohně.There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.

okolek: bez okolků cirátůwithout ceremony

okolek: bez dalších okolkůwithout further ado

peníze: Bez peněz do hospody nelez.No money no fun(ny).

práce: Bez práce nejsou koláče.No pain, no gain.

stopa: zmizet beze stopydisappear without a trace

vzdát se: vzdát se bez bojegive up without a fight, surrender without a struggle

bez, beze: bez ohledu na coregardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter how

bez, beze: bez kofeinu kávadecaffeinated, caffein-free