Hlavní obsah

peníze

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

  • (měna, oběživo) money(finanční prostředky) funds(oběživo) currencyhovor. doughmoney se pojí jen s j.č., money is ne money areMám málo peněz.I have little money.Jsem úplně bez peněz.I am broke.hotové penízeready money, cashšpinavé/falešné penízedirty/counterfeit moneysnadno nabyté penízeeasy moneypeníze nazpět při nákupu ap.change

Vyskytuje se v

falešný: falešné penízecounterfeit money

hromada: hromada penězloads of money

lehce: lehce vydělané penízeeasy money

nedostatek: pro nedostatek penězfor want of money

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

peníze: hotové penízeready money, cash

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

litovat: nelitovat penězspare no expense

málo: Máme málo peněz.We have too little money., We are short of money.

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

mrhat: Mrháte penězi.You are wasting (your) money.

pěkný: pěkný balík peněza tidy sum of money, pretty penny

čas: Čas jsou peníze.Time is money.

cash: bez penězstrapped for cash

dirty: špinavé penízedirty money

flush: být v balíku/při penězích, mít dost peněz hl. krátkodoběhovor. be flush (with money)

guarantee: záruka na vrácení peněz při nespokojenosti s výrobkemmoney-back guarantee

management: hospodaření s penězi, finanční hospodařenímoney management

meter: hodit peníze do parkovacích hodinhovor. feed the meter

minded: opatrný na korunu, háklivý na penízemoney-minded

money: záruka na vrácení peněz při nespokojenosti se zbožím ap.money-back guarantee

prize: peníze na výhry v tenisovém turnaji ap.prize money

put: investovat, dát peníze, vložit peníze do čehoput money into sth

refund: dostat zpět peníze za špatné zboží ap.get a refund

small: balík (peněz)hovor. small fortune

spend: dobře investované penízemoney well spent

stringency: finanční tíseň, nedostatek penězfinancial stringency

aside: odložit si trochu peněz na coput some money aside for sth

come between: Peníze nás nikdy nerozdělí.Money can never come between us.

do: Vydělává víc peněz než já.He makes more money than I do.

have: Nemám už žádné peníze.I have no money left.

little: Měl jsem málo peněz.I had little money.

lot: spousta peněza lot of money

make: Vydělal spoustu peněz.He made a lot of money.

need: Nemuseli jsme utratit tolik peněz.We needn't have spent so much money.

nothing: Peníze nepřinesly nic než potíže.Money brought nothing but trouble.

what: Museli použít tolik peněz, kolik měli.They had to use what money they had.

be: Čas jsou peníze.Time is money.

buck: za málo peněz hodně muzikya lot of bang for the buck

rob: jednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělatrob Peter to pay Paul

roll: válet se/topit se v penězích, být zazobanýbe rolling in it/money

time: čas jsou penízetime is money