Hlavní obsah

little [ˈlɪtəl]

Zájmeno

  1. málo u nepočitatelných podst. jmenI had little money.Měl jsem málo peněz.You eat too little.Moc málo jíš.
  2. a little (of) sth trochu, trošku čehoI need a little help.Potřebuji trošku pomoct.

Přídavné jméno

  1. malý o velikosti
  2. malinký, drobounký, hezoučký zdrobňováníShe's got the nicest little house.Má ten nejkrásnější domeček.
  3. mladší, malý bratr ap.Daniel's little sisterDanielova mladší sestra
  4. krátký vzdálenost, čas ap.
  5. bezvýznamný, nepodstatný, drobný problém ap.He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

Vyskytuje se v

least: nejmenší, minimálníthe least

less: ani ne tak co jako spíš(e)less sth than

little: (of) sth trochu, trošku čehoa little

more: víceméněmore or less

much: a už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)much less

than: více/méně než comore/less than

bear: Velká/Malá medvědiceastron. Great/Little Bear

consequence: být málo důležitý/nedůležitýbe of little/no consequence

dog: Malý pesastron. the Little Dog

dogfish: máčka skvrnitálesser spotted dogfish

expensive: něco levnějšíhosomething less expensive

finger: malík/prsteník/prostředník/ukazováklittle/ring/middle/index finger

green: malí zelení mužíčci mimozemšťanéhovor. little green men

intimation: ani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čehonot give the least/slightest intimation of sth

last: v neposlední řadělast but not least

lesser: Malá medvědice, Malý vůzastron. the Lesser Bear

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

plover: kulík říčnílittle ringed plover

sandpiper: jespák drobnýleast sandpiper

toe: malíček nohylittle/pinky toe

truckload: dokládka/celovozová přepravaless-than/full truckload shipping

twit: blbečeklittle twit

way: kousek dála little way further

weasel: (lasice) kolčavaleast weasel

appeal: To mě nijak neláká.It has little appeal for me.

as: jenom 10 dolarů měsíčněas little as 10 $ a month

blister: Její dítě je pěkný spratek.Her child is a little blister.

do: Vím o tom ještě méně než on.I know even less about it than he does.

lest: Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.I have hidden it lest he can use it.

let in on: Prozradila mi malé tajemství.She let me in on a little secret.

must: Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...If you must go there take at least ...

remain: V lahvi zbylo trochu piva.A little beer remained in the bottle.

touristy: jeden z méně turisty okupovaných ostrovůone of the less touristy islands

haste: Pospíchej pomalu.More haste, less speed.

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

karkulka: Červená KarkulkaLittle Red Riding Hood

kolčava: (lasice) kolčava(Old World) least weasel

kousek: kousek po kouskubit by bit, little by little

levný: levnějšícheaper, less expensive

maličko: od maličkasince childhood, since sb was little

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

mírně: mírně řečeno ...... to put it mildly, ... to say the least

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least, not in the slightest

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

nic: (o) nic míňno less

poslední: v neposlední řadělast but not least

ručička: hodinová/malá ručičkahour/little hand

řada: a v neposlední řaděand last but not least

spíš: tím spíš nestill less (so)

strana: Malá Stranathe Lesser Town

teprve: (a) už teprve nemuch less

trochu: aspoň trochuat least a bit

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

žalostně: žalostně málo čehoprecious little/few of sth

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

krapet: Je to krapet složité.It is a little bit complicated.

maličkost: taková maličkost ode mne pozornosta little something from me

care: je mi (to) úplně jednoI couldn't care less

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

necelý: za necelý rokin less than a year

nejméně: co nejméněas little as possible

peníze: Mám málo peněz.I have little money.

prozradit: Prozradím vám malé tajemství.I'll let you in on a little secret.

sestra: mladší/starší sestralittle/elder sister

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

vliv: mít malý vliv na cohave little influence on sth

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat.I don't give a damn about it., I couldn't care less.

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

zapršet: Trošku zapršelo.There was a little/light/shower of rain.

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

pomalu: Spěchej pomalu.More haste less speed., Haste makes waste.