Hlavní obsah

little [ˈlɪtəl]

Zájmeno

  1. málo u nepočitatelných podst. jmenI had little money.Měl jsem málo peněz.You eat too little.Moc málo jíš.little or nothingprakticky nic, sotva co
  2. a little (of) sth trochu, trošku čehoI need a little help.Potřebuji trošku pomoct.quite a littlecelkem dost, poměrně hodně, celkem velký množství ap.

Přídavné jméno

  1. malý o velikosti
  2. malinký, drobounký, hezoučký zdrobňováníShe's got the nicest little house.Má ten nejkrásnější domeček.
  3. mladší, malý bratr ap.Daniel's little sisterDanielova mladší sestra
  4. krátký vzdálenost, čas ap.
  5. bezvýznamný, nepodstatný, drobný problém ap.He got angry over little things.Rozčiloval se kvůli maličkostem.

Vyskytuje se v

least: the leastnejmenší, minimální

less: less sth thanani ne tak co jako spíš(e)

little: a little(of) sth trochu, trošku čeho

more: more or lessvíceméně

much: much lessa už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)

than: more/less thanvíce/méně než co

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

dog: astron. the Little DogMalý pes

dogfish: lesser spotted dogfishmáčka skvrnitá

expensive: something less expensiveněco levnějšího

finger: little/ring/middle/index fingermalík/prsteník/prostředník/ukazovák

green: hovor. little green menmalí zelení mužíčci mimozemšťané

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

last: last but not leastv neposlední řadě

lesser: astron. the Lesser BearMalá medvědice

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

plover: little ringed ploverkulík říční

sandpiper: least sandpiperjespák drobný

toe: little/pinky toemalíček nohy

truckload: less-than/full truckload shippingdokládka/celovozová přeprava

twit: little twitblbeček

way: a little way furtherkousek dál

weasel: least weasel(lasice) kolčava

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

as: as little as 10 $ a monthjenom 10 dolarů měsíčně

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

remain: A little beer remained in the bottle.V lahvi zbylo trochu piva.

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

haste: More haste, less speed.Pospíchej pomalu.

care: I couldn't care lessje mi (to) úplně jedno