Hlavní obsah

finger [ˈfɪŋgə]

Podstatné jméno

  1. prst na ruce, obvykle ne paleclittle/ring/middle/index fingermalík/prsteník/prostředník/ukazovák
  2. of sth pruh, pásek, proužek čeho jako prst
  3. ukazatel, ručička stroje

Fráze

  1. cross one's fingers, keep one's finger crossed držet palce pro štěstí

Vyskytuje se v

fish finger: fish fingersrybí prsty pokrm

lace: lace one's fingers togethersepnout ruce s propletenými prsty

wag: wag one's finger(po)hrozit prstem

drum: drum one's fingers (on the table)bubnovat prsty (do stolu)

trigger: med. trigger fingerlupavý prst

cut: He cut his finger.Řízl se do prstu.

his: He cut his finger.Řízl se do prstu.

cross: cross one's fingers for sbdržet palce komu

bříško: finger padbříško prstu

chuťovka: k vínu ap. savouries, brambůrky, oříšky ap. nibbles, bez příboru konzumované občerstvení finger food, podávané formou švédského stolu buffet food(s)chuťovky

lupat: crack one's fingerslupat prsty praskat klouby

lusknout: snap one's fingerslusknout prsty

polštářek: finger padpolštářek prstu

prst: snap one's fingersluskat prsty

prstový: finger alphabetprstová abeceda

rybí: fish fingers/AmE sticksrybí prsty

ukazatel: silniční direction sign, i turistický signpost, guidepost, finger-postsměrový ukazatel

úmor: toil hard, work one's fingers to the bonedřít (až) do úmoru

bubnovat: drum one's fingers on the tablebubnovat prsty do stolu

dotknout se: He touched it with one finger.Dotkl se toho jedním prstem.

natéct: His finger swelled.Natekl mu prst.

přiskřípnout: I caught my finger in the door., I closed the door on my finger.Přiskřípl jsem si prst do dveří.

říznout se: I('ve) cut my finger.Řízl jsem se do prstu.

tříska: get a splinter in one's fingerzadřít si třísku do prstu

useknout: He cut his finger off.Usekl si prst.

zabodnout: get a splinter in one's fingerzabodnout si třísku do prstu

zahrozit: wag one's finger at sb, raise a warning finger to sbzahrozit prstem komu

držet: pro štěstí keep one's fingers crossed for sb, fandit root fordržet palce

hnout: not to lift a finger to help sbnehnout pro koho ani prstem

krást: have sticky fingers, be sticky-fingeredkrást jako straka

levý: His fingers are all thumbs.Má obě ruce levé.

nenechavý: hovor. be light-fingered, have sticky-fingersmít nenechavé prsty, být nenechavý

palec: keep one's fingers crossed for sbdržet komu palce

pěst: keep one's fingers crossed for sbdržet pěsti komu přát štěstí

proklouznout: slip through sb's fingersproklouznout komu mezi prsty

spálit: get one's fingers burntspálit si prsty

straka: He has sticky fingers.Krade jako straka.

finger: cross one's fingers, keep one's finger crosseddržet palce pro štěstí