Hlavní obsah

držet

Nedokonavé sloveso

  1. (mít v ruce) co hold/be holding sth(svírat) clutch/be clutching sth
  2. (v daném stavu ap.) keep, hold, sustain, maintain(podpírat) support
  3. (zabraňovat v pohybu) keep(v zajetí ap.) hold(zadržovat) retainDrž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!držet koho v zajetí/jako rukojmíhold sb captive/hostage
  4. (dodržovat) keep(svátek, zvyk ap.) observedržet slovokeep one's worddržet dietube on a diet, be dietingdržet půst(určitou dobu) fast
  5. (připevněný ap.) hold(lnout) adhere, cling to sthdržet na silnici autohold the road
  6. (mít ve vlastnictví) hold, keep, possess, have in possession
  7. (rezervovat) hold(rezervací) keep reserved

Vyskytuje se v

dieta: držet/mít dietube on a diet, pro štíhlost též be dieting

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

hladovka: držet hladovkuprotestní be on hunger strike, půst to fast

hlídka: držet hlídkukeep watch

pohromadě: držet pohromaděhold together, hmota též cohere, be coherent

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

půst: držet půstfast

tlama: Drž/Zavři tlamu!Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

napravo: Držte se napravo.Keep to the right.

pevně: Drž mě pevně.Hold me tight.

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.

pokyn: držet se pokynůfollow instructions

přísný: držet přísnou dietufollow a strict diet

smutek: držet/nosit smutek za kohobe in mourning for sb

stráž: držet strážbe on guard

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

vodítko: Držte psa na vodítku.Keep your dog on a leash/leashed.

za: držet se za rucehold hands, go hand in hand

zábradlí: držet se zábradlíhold onto the handrail

jazyk: držet jazyk za zubyhold one's tongue

kasa: držet kasuhold/control the purse strings

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

krok: držet krok s kým/čímkeep up with sb/sth

palec: držet komu palcekeep one's fingers crossed for sb

pěst: držet pěsti komu přát štěstíkeep one's fingers crossed for sb

poklička: držet co pod pokličkoukeep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wraps

tělo: držet si koho od tělakeep sb at arm's length

zkrátka: držet koho zkrátkakeep a tight rein on sb, keep sb on a short leash

around: držet se poblíž, nevzdalovat sestick around

belt up: Sklapni!, Drž hubu!, Zmlkni!Belt up!

captive: držet koho v zajetíhold sb captive

cling: držet se pohromaděcling together

diet: držet dietube on a diet

hand: držet co v rucehold sth in one's hand

hold: pevně se držet čehohold fast to sth

hunger strike: držet hladovkube on hunger strike

left: držte se vlevokeep (to the) left

muddle: jakž takž se držetmuddle on

purse strings: držet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit financehold/control the purse strings

rule: držet se předpisů, dodržovat pravidlastick to the rules

separate: držet co odděleně od čehokeep sth separate from sth

tight: pevně se držet čehokeep a tight hold of sth

together: držet při soběhold together

have: Larry ho držel za krk.Larry had him by the throat.

so: Drž tu sklenici takhle.Hold the glass just/like so.

watchword: Hlavně opatrně. Toho se držím.Caution is my watchword.

aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čehoform. stay aloof from sth

cross: držet palce komucross one's fingers for sb

time: držet krok s doboukeep up with the times

držet: držet koho v zajetí/jako rukojmíhold sb captive/hostage