Hlavní obsah

stranit

Vyskytuje se v

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

protější: na protější straněon the opposite side

strana: na druhé straněon the other side

dole: na straně 8 doleat the bottom of page 8

vnější: na vnější straněon the outside/exterior

biased: stranit komu, upřednostňovat kohobe biased in favour of sb

inside: na vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemion the inside

prejudiced: nadržovat, stranit komu, upřednostňovat koho, dávat přednost komube prejudiced in favour of sb

side: na druhé straně čeho ulice ap.on the other side of sth

across: přes ulici, na opačné straně uliceacross the street

exterior: na vnější straně, zvenkuon the exterior

right: po vaší pravé straněon your right

aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čehoform. stay aloof from sth

stranit: Vždycky mu stranila.She has always sided with him.