Hlavní obsah

vnější

Přídavné jméno

  1. (venku, na povrchu) outer, external, outside(mimo místnost ap.) exteriorna vnější straněon the outside/exteriorvnější průměrouter diameteranat. vnější uchoexternal ear
  2. (zvenku působící ap.) externalform. extrinsic(vnějšího původu) exogenous, extraneousvnější hrozbaexternal threatk vnějšímu užitífor external use
  3. (navenek se jevící) outward, external(předstíraný) surfacevnější vzhledexternal appearancemed. vnější příznakexternal sign

Vyskytuje se v

okruh: BrE ring road, AmE beltway(vnější) silniční okruh kolem města

strana: the outside/insidevnější/vnitřní strana

příznak: external signsvnější příznaky

diameter: inner/outer/overall diametervnitřní/vnější/celkový průměr

exposed: stav. exposed facevnější líc zdiva

external: external anglevnější úhel

kick: sport. roundhouse kickobloukový kop, vnější kop obloukem v karate

mirror: outside/wing mirrorvnější zpětné zrcátko

orbital: BrE orbital roadvnější dopravní okruh, obchvat(ová komunikace)

outer: outer earvnější ucho

outside: sport. outside trackvnější dráha běžecká

outwards: look outwardszaměřit se na vnější možnosti, rozhlížet se po možných partnerech z venku v navazování vztahů ap.

secondary: výp. secondary storagevnější paměť

threat: external threatvnější hrozba, vnější nebezpečí

exterior: on the exteriorna vnější straně, zvenku

vnější: external earanat. vnější ucho