Hlavní obsah

external [ɪkˈstɜːnəl]

Přídavné jméno

  1. vnější zeď, příznak ap., zevníexternal anglevnější úhelexternal appearancezevnějšek, vnější vzhledanat. external earvnější ucho
  2. zahraniční dluh ap.Ministry of External AffairsMinisterstvo zahraničí
  3. BrEexterní pracovník, student ap.

Vyskytuje se v

threat: vnější hrozba, vnější nebezpečíexternal threat

use: jen k zevnímu použitífor external use only

vnější: anat. vnější uchoexternal ear

vnitřně: med. neužívat vnitřněfor external use only

zevní: med. jen k zevnímu použitífor external use only

příznak: vnější příznakyexternal signs

external: vnější úhelexternal angle