Hlavní obsah

surface [ˈsɜːfɪs]

Podstatné jméno

  1. povrch, hladina vody ap.emerge on/from the surfacevyplout na hladinu/povrchsink below the surfaceponořit se pod hladinu
  2. plochawork surfacepracovní plocha
  3. přen.zevnějšek, vnějšek, (vnější) slupkaon the surfacena venek, na pohled vypadat, zdát se

Přídavné jméno

  1. (po)zemní jednotky, doprava ap.
  2. povrchový, vnějškovýfyz. (interfacial) surface tensionpovrchové napětíhorn. surface minepovrchový důlgeol. surface soilsvrchní vrstva půdy

Vyskytuje se v

earth: Earth's surfacezemský povrch

missile: surface-to-air missilestřela země-vzduch

working: tech. surface workingpovrchová úprava

glassy: the glassy surface of the lakelesknoucí se hladina jezera

důl: povrchový důlsurface/strip/opencast mine

hladina: na hladiněon the surface

plísňový: plísňový sýrs plísní uvnitř blue cheese, mould-ripened cheese, s plísní na povrchu surface-ripened cheese

plošný: geom. plošný obsahsurface area

povrch: na povrchuon the surface

povrch: zemský povrchEarth's surface

povrch: vynořit se na povrchemerge, come to the surface

povrchový: geol. povrchová vodasurface water

povrchový: horn. povrchový důlsurface/BrE opencast/AmE strip mine

raketa: raketa země-vzduchsurface-to-air missile

úprava: tech. povrchová úpravasurface finish

vznášet se: vznášet se na hladiněfloat on the (water) surface

země: voj. střela země-vzduchsurface-to-air missile

hladina: pod hladinouunder the surface, pod vodou under water

vodní: vodní hladinawater surface

vynořit se: vynořit se (z vody)surface

vyvést: vyvést co na povrchbring sth to the surface

povrch: vyplout na povrch zpráva ap.surface, come out, be brought to light