Hlavní obsah

rise [raɪz]

Slovesopt rose, pp risen

  1. rise (up) zvednout/zvedat se, stoupat/stoupnout prach, kouř ap.rise to the occasionzhostit se dobře úkolu, obstát, dobře to zvládnout
  2. rise (up) form.vstát, povstat ze židle ap.
  3. vyjít slunce, měsíc ap.
  4. rise (up) kniž.tyčit se, vypínat se, zdvihat se budova, hory ap.
  5. vzrůst, stoupnout, zvýšit se cena, teplota ap.
  6. být na vzestupu, jít nahoru hospodářství ap.
  7. vzniknout organizace ap., pramenit řeka
  8. rise (up) (ze)sílit vítr
  9. nakynout pomocí kvasnic ap.
  10. rise (up) from sb ozvat se, zazní(va)t odkud hlas ze skupinky ap.

Vyskytuje se v

bait: take/BrE rise to the baitskočit na to, chytit se na návnadu ap., nachytat se na sliby ap.

challenge: to rise to the challengepřijmout výzvu, zhostit se úkolu, postavit se k problému čelem

occasion: rise to the occasionúspěšně zvládnout (obtížnou) situaci, zhostit se úkolu

rose-tinted: look through rose-tinted spectaclesdívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivní

parakeet: rose-ringed parakeetalexandr malý

pay: pay risezvýšení platu

price: go up/increase/rise in pricepodražit, zdražit (se), jít cenově nahoru

revolt: rise in revoltvzbouřit se, povstat

incise: button incised with a roseknoflík s vyřezanou růží

čajový: čajová růžetea rose

dostat: dostat přidáno na platuget a rise/AmE raise

keř: šípkový keřwild/dog rose

mrtvý: vstát z mrtvýchrise from the dead

olej: stolní/olivový/slunečnicový/růžový/rybí olejtable/olive/sunflower/rose/fish oil

plat: zvýšení platupay rise/AmE raise, increase in salary

růže: planá růžewild rose

růže: čajová růžetea rose

růžový: růžový sad, růžová zahradarose garden, rosarium, rosery

rýma: senná rýmahay fever, jarní rose fever, odb. pollinosis

výškový: výšková budovahigh-rise building

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb

vzestup: být na vzestupube on the increase/rise, mocí, vlivem ap. be in the ascendant

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

zavdat: zavdat příčinu čemu vyvolatgive rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sth

zvýšení: zvýšení platupay rise/AmE raise

zvýšit: zvýšit mzdu komugive sb a (pay) rise/AmE raise

nanic: Je mi z toho nanic.It makes me sick., It nauseates/sickens me., slang. It makes my gorge rise.

panelový: panelový dům vysoký(concrete) high-rise block

proslavit se: Brzy se proslavil.He soon rose to fame.

prudce: prudce vzrůst cena ap.rise sharply, surge, rocket, jump, shoot up

prudký: prudké stoupánísteep rise

přidat: Dostal jsem přidáno.I got a rise.

stoupat: Voda dále stoupá.The waters continue to rise.

stoupat: Stoupá mi teplota.My temperature rises.

stoupnout: Hladina řeky stoupla o 3 m.The river rose by 3 m.

trvale: trvale rostoucí cenyconstantly rising prices

vstát: vstát ze židlerise/get up from the chair

vyhoupnout se: Cena se vyhoupla na ...The price rose/jumped to ...

vznést se: vznést se nad mrakyrise above the clouds

vzrůst: Ceny vzrostly o 20%.Prices have risen by 20%.

zaprášit se: Za autem se zaprášilo.A cloud of dust rose behind the car.

zvedat se: Zvedá se mi z toho žaludek.It makes me sick/my gorge rise., It nauseates/sickens me.

zvednout se: Z vraku se zvedla oblaka kouře.Clouds of smoke rose from the wreckage.

žaludek: Zvedá se mi z toho žaludek.It makes me sick/my gorge rise., It nauseates me.

růžový: dívat se na svět růžovými brýlemilook at the world through rose-coloured glasses

špek: skočit na špek komuswallow the bait, rise to the bait of sb, nechat se napálit take sb's bait, be taken in by sb