Hlavní obsah

rise [raɪz]

Slovesopt rose, pp risen

  1. rise (up) zvednout/zvedat se, stoupat/stoupnout prach, kouř ap.rise to the occasionzhostit se dobře úkolu, obstát, dobře to zvládnout
  2. rise (up) form.vstát, povstat ze židle ap.
  3. vyjít slunce, měsíc ap.
  4. rise (up) kniž.tyčit se, vypínat se, zdvihat se budova, hory ap.
  5. vzrůst, stoupnout, zvýšit se cena, teplota ap.
  6. být na vzestupu, jít nahoru hospodářství ap.
  7. vzniknout organizace ap., pramenit řeka
  8. rise (up) (ze)sílit vítr
  9. nakynout pomocí kvasnic ap.
  10. rise (up) from sb ozvat se, zazní(va)t odkud hlas ze skupinky ap.

Vyskytuje se v

challenge: to rise to the challengepřijmout výzvu, zhostit se úkolu, postavit se k problému čelem

occasion: rise to the occasionúspěšně zvládnout (obtížnou) situaci, zhostit se úkolu

rise: rise (up)zvednout/zvedat se, stoupat/stoupnout prach, kouř ap.

rose-tinted: look through rose-tinted spectaclesdívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivní

parakeet: rose-ringed parakeetalexandr malý

pay: pay risezvýšení platu

price: go up/increase/rise in pricepodražit, zdražit (se), jít cenově nahoru

revolt: rise in revoltvzbouřit se, povstat

incise: button incised with a roseknoflík s vyřezanou růží

čajový: tea rosečajová růže

dostat: get a rise/AmE raisedostat přidáno na platu

keř: wild/dog rosešípkový keř

mrtvý: rise from the deadvstát z mrtvých

olej: table/olive/sunflower/rose/fish oilstolní/olivový/slunečnicový/růžový/rybí olej

plat: pay rise/AmE raise, increase in salaryzvýšení platu

růže: wild roseplaná růže

růžový: rose garden, rosarium, roseryrůžový sad, růžová zahrada

rýma: hay fever, jarní rose fever, odb. pollinosissenná rýma

výškový: high-rise buildingvýšková budova

vytanout: come (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mindvytanout na mysli komu

vzestup: be on the increase/rise, mocí, vlivem ap. be in the ascendantbýt na vzestupu

vznik: give rise/birth to sth, originate, constitute sthdát vznik čemu, vést ke vzniku čeho

zavdat: give rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sthzavdat příčinu čemu vyvolat

zvýšení: pay rise/AmE raisezvýšení platu

zvýšit: give sb a (pay) rise/AmE raisezvýšit mzdu komu

nanic: It makes me sick., It nauseates/sickens me., slang. It makes my gorge rise.Je mi z toho nanic.

panelový: (concrete) high-rise blockpanelový dům vysoký

proslavit se: He soon rose to fame.Brzy se proslavil.

prudce: rise sharply, surge, rocket, jump, shoot upprudce vzrůst cena ap.

prudký: steep riseprudké stoupání

přidat: I got a rise.Dostal jsem přidáno.

stoupat: The waters continue to rise.Voda dále stoupá.

stoupnout: The river rose by 3 m.Hladina řeky stoupla o 3 m.

svítat: The dawn/day is breaking., It's dawn., The sun is rising.Svítá.

trvale: constantly rising pricestrvale rostoucí ceny

vstát: rise/get up from the chairvstát ze židle

vstávat: Get up!, Get out of bed!, vzbuď se Wake up!, hovor. Wakey, Wakey!, povzbudivě Rise and shine!Vstávej!

vyhoupnout se: The price rose/jumped to ...Cena se vyhoupla na ...

vznést se: rise above the cloudsvznést se nad mraky

vzrůst: Prices have risen by 20%.Ceny vzrostly o 20%.

zaprášit se: A cloud of dust rose behind the car.Za autem se zaprášilo.

zvedat se: It makes me sick/my gorge rise., It nauseates/sickens me.Zvedá se mi z toho žaludek.

zvednout se: Clouds of smoke rose from the wreckage.Z vraku se zvedla oblaka kouře.

žaludek: It makes me sick/my gorge rise., It nauseates me.Zvedá se mi z toho žaludek.

špek: swallow the bait, rise to the bait of sb, nechat se napálit take sb's bait, be taken in by sbskočit na špek komu

bait: take/BrE rise to the baitskočit na to, nachytat se na sliby ap., chytnout se podnětu ap.