Hlavní obsah

vstát

Dokonavé sloveso

  1. (na nohy) stand/get upform. rise(dostat se na nohy) get to one's feetvstát ze židlerise/get up from the chair
  2. (z postele) get up, get out of bedform. arisevstát brzy/pozděget up early/lateVstal jsem v osm hodin.I got up at eight o'clock.

Vyskytuje se v

mrtvý: vstát z mrtvýchrise from the dead

brzy: vstát brzo ránoget up early in the morning

moct: Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?

od, ode: Vstal od stolu.He stood up from the table.

heave: s námahou vstátheave osf up

up: vstát, postavit se, stoupnout sistand up

make: Dělala, jakože chce vstát.She made as if to stand up.

vstát: vstát ze židlerise/get up from the chair