Hlavní obsah

mrtvý

Přídavné jméno

  1. (po smrti) dead(bez života) lifeless(zesnulý) deceasedvstát z mrtvýchrise from the dead
  2. přen.(bez projevů života) dead, lifelesspřen.(neživotný) inanimateuvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.come to a deadlockMrtvé mořeDead Sea

Vyskytuje se v

jazyk: official/dead/spoken languageúřední/mrtvý/mluvený jazyk

prohlásit: pronounce sb deadprohlásit koho za mrtvého

tah: dead liftsport. mrtvý tah zdvih činky ze země

povídat: It is rumoured that the king is dead.Povídá se, že král je mrtvý.

bod: come to a deadlockustrnout na mrtvém bodě jednání

deadlock: break the deadlockdostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáních

language: dead languagemrtvý jazyk

lift: sport. dead liftmrtvý tah

limber: limber tail syndromesyndrom mrtvého ocasu u psů

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

slack: slack seasonmrtvá sezóna

mrtvý: rise from the deadvstát z mrtvých