Hlavní obsah

dead [ded]

Přídavné jméno

  1. mrtvý, neživý člověk, zvíře, zvadlý květina ap.shoot sb deadzastřelit kohodead losspropadák, zklamání co nenaplní očekávání, beznadějný případ nešika, kdo se něco nemůže naučit ap., ekon. čistá ztráta bez jakékoli kompenzace
  2. mrtvý, bez dění město ap.dead partynudný večírek
  3. nefunkční, odepsaný, nepoužitelný
  4. pasé plán, myšlenka
  5. nefungující, hluchý telefon ap., vybitý baterie ap.The line has gone dead.Linka je hluchá., Vypadlo spojení. telefonní
  6. mimo hru o míči, kartách ap.
  7. tlumený zvuk, nevýrazný
  8. dead whitemrtvolně bílý barva
  9. naprostý, úplný, absolutní ticho ap.You are dead right!Máš naprostou pravdu!dead calmúplné bezvětřícome to a dead stopi přen. úplně se zastavit

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

body: over my dead bodyjen přes moji mrtvolu

cert: (dead) certtutovka, jistá věc

cut: cut sb deadignorovat, zasklít, přehlížet koho

dead meat: be dead meatbýt synem smrti, mít na kahánku, mít to spočítaný

ringer: be a dead ringer for sbpodobat se jako vejce vejci komu

battery: dead/BrE flat batteriesvybité baterie

bottom: tech. bottom dead-centredolní úvrať pístu

calm: dead/flat calmúplné bezvětří

dead end: dead-end jobzaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.

language: dead languagemrtvý jazyk

lift: sport. dead liftmrtvý tah

right: catch sb dead/BrE bang to rightschytit koho (přímo) při činu

scene: be dead at the scenebýt na místě mrtev při nehodě, vraždě ap.

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

shoot: shoot sb deadzastřelit koho

shot: shot deadzastřelen(ý)

strike: form. be struck dead(náhle) zemřít, zahynout, být zabit sražen vozidlem ap.

top: tech. top dead centrehorní úvrať pístu

track: žel. dead(-end) trackkusá kolej

dead heat: The presidential race ended in a dead heat.Boj o prezidentské křeslo skončil zcela nerozhodně.

half: I was half dead with tiredness.Byl jsem polomrtvý únavou.