Hlavní obsah

straight [streɪt]

Přídavné jméno

 1. rovný, přímý bez nerovnostístraight linepřímkaekon. straight-line depreciationrovnoměrné/lineární odpisování
 2. rovně umístěný/zavěšený
 3. urovnaný, porovnaný, srovnaný pokoj ap.put straighturovnat, srovnatput sb straightvyvést koho z omylu, opravit koho aby se nemýlil
 4. jasný, ujasněný myšlenky ap.
 5. čestný, upřímný, na rovinu odpověď ap.I'll be straight with you.Budu k tobě upřímný., Řeknu ti to narovinu.give a straight answerodpovědět narovinu
 6. v řadě, nepřerušený
 7. normální, běžný jako většina ostatních
 8. hovor.hetero(sexuální)
 9. neředěný alkoholický nápoj

Příslovce

 1. rovně, přímo o směruKeep straight on.Jděte pořád rovně.straight aheadpořád rovně, přímo vpřed
 2. rovnou nejkratší cestou ap.think straightrozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavu

Vyskytuje se v

face: keep a straight facezachovat vážnou tvář, zadržet smích

answer: straight/evasive answerpřímá/vyhýbavá odpověď

-backed: straight-backed chairžidle s rovným opěradlem

set: set sb straightvyvést z omylu, opravit koho v mylné domněnce ap.

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

kamenný: s kamennou tváříhumor ap. deadpan, bez náznaku smíchu straight-faced

kus: tři dny v kuse v tahuthree straight days, three days in a row

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

přímý: geom. přímý úhel 180 stupňůstraight angle

řadový: tech. řadový motorstraight/in-line engine

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelacute/obtuse/right/straight angle

vyjasnit: vyjasnit si coget sth straight

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

přímo: jet/jít přímogo straight

přímo: přímo vpředforthright, straight-ahead

rovina: Řekl mi na rovinu, že ...He told me straight that ...

rovně: Jděte pořád rovně ...Go straight (ahead)/Keep straight on ...

rovnou: Jdi rovnou domů.Go straight home.

rovnou: Proč mi to nemohl říct rovnou?Why couldn't he tell me straight out?

rovný: rovná silnice/čárastraight road/line

spořádaný: žít spořádaným životem bývalý zločinec ap.go straight

tah: tři dny v tahu v kuse(for) three straight days

dobrota: sekat dobrotukeep on the straight and narrow, go straight, keep one's nose clean

latina: sekat latinubehave well/osf, be a good boy/girl, napravený ap. be on the straight and narrow, hovor. go straight

natvrdo: říct to komu natvrdogive it to sb straight/bluntly, kritiku ap. not pull one's punches

pravítko: rovný jako pravítkoas straight as a ramrod

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight

šikmý: přen. dostat se na šikmou plochuget into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrow