Hlavní obsah

čestný

Přídavné jméno

  1. (poctivý) honest(počestný) honourable(ctnostný) virtuous
  2. (zaštítěný ctí) of honourČestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!
  3. (určený k poctě) honorary, of honourAmE of honorčestný hostguest of honourčestné uznánícertificate of merit

Vyskytuje se v

legie: Čestná legieřád Legion of Honour

prohlášení: čestné prohlášení(statutory) declaration

slovo: dát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)