Hlavní obsah

poctěný

Vyskytuje se v

poctít: Jsem poctěn, že mohu ...I'm honoured to be able ...

honour: kdo by byl poctěn, komu bude ctí udělat coform. sb would be honoured to do sth