Hlavní obsah

honour, AmE! honor [ˈɒnə]

Vyskytuje se v

honour: červený diplom univerzitníhonours (degree)

badge: vyznamenáníbadge of honour

debt: čestný dluh na čestné slovodebt of honour

degree: červený diplom akademickýBrE honours degree, AmE degree with honors

guard: čestná strážguard of honour/AmE honor

maid: (hlavní) družičkaAmE maid of honor

matron: hlavní družička vdaná ženamatron of honour

military: vojenské pocty při významném pohřbumilitary honours

your: Vaše ctihodnosti soudce ap.your honor

ctihodnost: Vaše ctihodnosti oslovení soudceYour Honour

čest: prokázat komu tu čestdo sb the honour

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

dvorní: dvorní dámalady-in-waiting, svobodná maid of honour

pocta: vzdát poctu komupay tribute/homage/honour to sb

slovo: dát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)

soud: Ctěný soude ...Your honour ...

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor

vyznamenání: prospět/promovat s vyznamenánímpass/graduate with distinction/BrE honours

poctít: Jsem poctěn, že mohu ...I'm honoured to be able ...

vzácný: obraz. vzácný hosthonoured guest