Hlavní obsah

soud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ústavní ap.) práv. court (of law), law court(tribunál) tribunalbýt u soudube in courtCtěný soude ...Your honour ...
  2. (proces) trial, judicial proceedingprohrát/vyhrát soudlose/win a casepřed soudemin court, (obžalovaný) on trial
  3. (úsudek) judgement(názor) opinion, viewpodle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

Vyskytuje se v

odvolací: práv. odvolací soudcourt of appeal(s), appeal/appellate court

okresní: okresní úřad/soud/knihovnadistrict/county council/court/library

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

stanný: stanný soudcourt-martial

stanout: stanout před soudem obžalovanýbe brought before the court, stand trial

vrchní: práv. vrchní soudhigh court

zemský: hist. zemský soudprovincial court

odvolat se: odvolat se k vyššímu souduappeal to a higher court

podle: soudě podle jeho věkujudging by his age

soudit: Soudě podle ...Judging by/from ...

spravedlivý: spravedlivý soudfair trial

arbitration: práv. court of arbitrationrozhodčí/arbitrážní soud

associate: práv. associate justiceřadový soudce nejvyššího soudu v USA

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

company: BrE Companies Houserejstříkový soud, obchodní rejstřík orgán

court: court of conciliationsmírčí soud

court: court of bankruptcykonkurzní soud

court: divorce courtrozvodový soud

court: European Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva

court: práv. take sb to courtdát koho k soudu, zažalovat koho

criminal: criminal courttrestní soud

custodial: custodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

debt: judgment debtsoudem uznaný dluh

defend: defend a lawsuithájit se (u soudu) proti žalobě

ecclesiastical: ecclesiastical courtcírkevní soud

failure: práv. failure to appear in courtnedostavení se k soudu

fight: (win a) legal fight for sthvyhrát soud/soudní spor o co

inquiry: court of inquiryvyšetřovací soud

judgment: judgment debtorsoudem uznaný dlužník

judicial: judicial errorpochybení soudu, justiční omyl

justice: be brought to justicestanout před soudem

lower: lower courtsoud nižší instance

notice: práv. notice to appearpředvolání (k soudu)

penal: penal law/courttrestní právo/soud

pending: práv. action is pendingžaloba je (podána) u soudu

presiding: presiding judgepředseda soudu

refer: refer a case to the courtpostoupit případ soudu

session: práv. petty sessionsnižší/magistrátní soud v Anglii, pro předběžná slyšení, smírčí řízení, menší přestupky

stand: stand trialstanout před soudem, být souzen, mít soud

summons: be summonsedbýt předvolán (k soudu)

supreme: Supreme Courtnejvyšší soud

trial: be on trialbýt před soudem, být souzený

trial: bring sb to trialpostavit koho před soud

trial: be committed for trialbýt postaven před soud kdo

trial: come to trialdostat se před soud případ ap.

tribunal: industrial tribunalsoud řešící pracovně-právní spory

tribunal: military tribunalvojenský soud

try: tried by courtprojednávaný soudem

warrant: warrant to appear (in court)předvolání k soudu, soudní obsílka

witness stand: take the witness standvypovídat u soudu, vystoupit jako svědek k soudu

youth: práv. Youth Courtsoud pro mladistvé

court: He was in court for ...Byl u soudu kvůli ...