Hlavní obsah

soudní

Přídavné jméno

  • judicial, (in-)court, of justice(právní) legal(Evropský) soudní dvůr(European) Court of Justicesoudní řízeníjudicial/legal proceedingssoudní pře/sporlawsuit, legal disputesoudní nařízení/příkazcourt order

Odvozená slova

soud

Vyskytuje se v

dvůr: soudní dvůrcourt

lékařství: práv. soudní lékařstvíforensic medicine, medical jurisprudence

odluka: soudní odluka manželůjudicial separation

pře: práv. soudní přelawsuit, legal dispute

příkaz: práv. soudní příkazcourt order

řízení: práv. soudní řízení(legal) proceedings

síň: soudní síňcourtroom

soudný: soudný denJudgement Day

spis: soudní spisycourt files/records

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

vyrovnání: práv. soudní/mimosoudní vyrovnáníjudicial/out-of-court settlement

soudný: čekat až do soudného dnewait till kingdom come

affiliation: práv. affiliation ordersoudní rozhodnutí o placení výživného

arrest: práv. arrest judgment(po)zastavit soudní řízení pro možné pochybení

civil: práv. civil litigationobčanský (soudní) spor

consent: consent decreerozhodnutí o soudním smíru

court: court costssoudní výlohy

court: European Court of JusticeEvropský soudní dvůr

custody: custody battle(soudní) spor o děti o opatrovnictví

eviction: eviction orderpříkaz k (soudnímu) vystěhování

examiner: medical examinersoudní lékař

expert: expert witnesssoudní znalec přizvaný

expert: expert (witness) testimonyvýpověď (soudního) znalce

fight: (win a) legal fight for sthvyhrát soud/soudní spor o co

file: court filessoudní spisy/akta

forensic: forensic medicinesoudní lékařství

give: práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí

interim: interim injunctionprozatímní soudní zákaz/opatření do vyřešení sporu ap.

judgment: Judgment Daysoudný den

judicial: judicial proceedings/inquirysoudní jednání/vyšetřování

jury: petit jurymalá soudní porota 12 členů

justice: práv. court of justicesoudní dvůr

lawyer: defense lawyer(soudní) obhájce

legal: enforce sth by legal actionvynutit co soudní cestou

maintenance: práv. maintenance ordersoudní příkaz k vyživovací povinnosti

medicine: forensic medicinesoudní lékařství

possession: práv. possession ordersoudní výpověď (z bytu)

referee: práv. Official refereesoudce řešící odborné případy, soudní znalec v Anglii

review: judicial reviewsoudní přezkoumání rozsudku

sworn: sworn translatorsoudní překladatel

translator: sworn translatorsoudní překladatel

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

warrant: warrant to appear (in court)předvolání k soudu, soudní obsílka

waste: wasted costs orderpříkaz k uhrazení soudních výloh