Hlavní obsah

soudní

Přídavné jméno

  • judicial, (in-)court, of justice(právní) legal(Evropský) soudní dvůr(European) Court of Justicesoudní řízeníjudicial/legal proceedingssoudní pře/sporlawsuit, legal disputesoudní nařízení/příkazcourt order

Odvozená slova

soud

Vyskytuje se v

dvůr: soudní dvůrcourt

lékařství: práv. soudní lékařstvíforensic medicine, medical jurisprudence

odluka: soudní odluka manželůjudicial separation

pře: práv. soudní přelawsuit, legal dispute

příkaz: práv. soudní příkazcourt order

řízení: práv. soudní řízení(legal) proceedings

síň: soudní síňcourtroom

soudný: soudný denJudgement Day

spis: soudní spisycourt files/records

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

vyrovnání: práv. soudní/mimosoudní vyrovnáníjudicial/out-of-court settlement

affiliation: soudní rozhodnutí o placení výživnéhopráv. affiliation order

arrest: (po)zastavit soudní řízení pro možné pochybenípráv. arrest judgment

civil: občanský (soudní) sporpráv. civil litigation

consent: rozhodnutí o soudním smíruconsent decree

court: soudní výlohycourt costs

eviction: příkaz k (soudnímu) vystěhování, výpověď (z bytu)eviction order

examiner: soudní lékařmedical examiner

expert: soudní znalec přizvanýexpert witness

file: soudní spisy/aktacourt files

forensic: soudní lékařstvíforensic medicine

give: vydat (soudní) rozhodnutípráv. give a ruling

interim: prozatímní soudní zákaz/opatření do vyřešení sporu ap.interim injunction

judgment: soudný denJudgment Day

judicial: soudní jednání/vyšetřováníjudicial proceedings/inquiry

jury: malá soudní porota 12 členůpetit jury

justice: soudní dvůrpráv. court of justice

lawyer: (soudní) obhájcedefense lawyer

legal: vynutit co soudní cestouenforce sth by legal action

maintenance: soudní příkaz k vyživovací povinnostipráv. maintenance order

medicine: soudní lékařstvíforensic medicine

possession: soudní výpověď (z bytu), příkaz k vystěhovánípráv. possession order

referee: soudce řešící odborné případy, soudní znalec v Angliipráv. Official referee

review: soudní přezkoumání rozsudkujudicial review

sworn: soudní překladatelsworn translator

translator: soudní překladatelsworn translator

try: vést soudní řízení ve věci podvodutry a case of fraud

warrant: předvolání k soudu, soudní obsílkawarrant to appear (in court)

waste: příkaz k uhrazení soudních výlohwasted costs order

soudní: (Evropský) soudní dvůr(European) Court of Justice