Hlavní obsah

court [kɔːt]

Podstatné jméno

  1. soud, soudní dvůrHe was in court for ...Byl u soudu kvůli ...court costssoudní výlohycourt of conciliationsmírčí soudcourt of bankruptcykonkurzní souddivorce courtrozvodový soudEuropean Court of JusticeEvropský soudní dvůrEuropean Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva
  2. soudní tribunál, členové soudu
  3. sport.hřiště na tenis, volejbal ap., kurt, dvorec
  4. dvůr královský

Vyskytuje se v

ball: the ball is in sb's courtteď je to na kom má povinnost učinit další krok

court shoe: court shoeslodičky dámské boty

ward: ward (of court)poručenec, svěřenec, chráněnec soudu nezletilý, svěřená osoba

arbitration: práv. court of arbitrationrozhodčí/arbitrážní soud

basketball: basketball courtbasketbalové hřiště

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

criminal: criminal courttrestní soud

ecclesiastical: ecclesiastical courtcírkevní soud

failure: práv. failure to appear in courtnedostavení se k soudu

file: court filessoudní spisy/akta

inn: BrE Inns of Court(čtyři) londýnské společnosti baristerů Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Gray's Inn

inquiry: court of inquiryvyšetřovací soud

justice: práv. court of justicesoudní dvůr

lower: lower courtsoud nižší instance

papal: papal courtpapežská kurie

penal: penal law/courttrestní právo/soud

refer: refer a case to the courtpostoupit případ soudu

settlement: práv. out-of-court settlementmimosoudní vyrovnání

supreme: Supreme Courtnejvyšší soud

try: tried by courtprojednávaný soudem

warrant: warrant to appear (in court)předvolání k soudu, soudní obsílka

youth: práv. Youth Courtsoud pro mladistvé