Hlavní obsah

appearance [əˈpɪərəns]

Vyskytuje se v

cameo: cameo (appearance)epizodní výstup/role známého umělce v seriálu ap., obraz krátký výstižný popis situace

care: take care of one's appearancepečovat o svůj vzhled

external: external appearancezevnějšek, vnější vzhled

sake: for appearance's sakejen aby se neřeklo, jen naoko

youthful: youthful appearancemladistvý vzhled

deceptive: Appearances can be deceptive.Zdání může klamat.

podle: podle všeho jak se zdáto all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accounts

vnější: vnější vzhledexternal appearance

vzhled: mladistvý vzhledyouthful appearance

zdání: Zdání klame.Appearances can be deceptive.