Hlavní obsah

external [ɪkˈstɜːnəl]

Přídavné jméno

  1. vnější zeď, příznak ap., zevníexternal anglevnější úhelexternal appearancezevnějšek, vnější vzhledanat. external earvnější ucho
  2. zahraniční dluh ap.Ministry of External AffairsMinisterstvo zahraničí
  3. BrEexterní pracovník, student ap.

Vyskytuje se v

threat: external threatvnější hrozba, vnější nebezpečí

use: for external use onlyjen k zevnímu použití

vnější: external earanat. vnější ucho

vnitřně: for external use onlymed. neužívat vnitřně

zevní: for external use onlymed. jen k zevnímu použití

příznak: external signsvnější příznaky

external: external anglevnější úhel