Hlavní obsah

external [ɪkˈstɜːnəl]

Přídavné jméno

  1. vnější zeď, příznak ap., zevníexternal anglevnější úhelexternal appearancezevnějšek, vnější vzhledanat. external earvnější ucho
  2. zahraniční dluh ap.Ministry of External AffairsMinisterstvo zahraničí
  3. BrEexterní pracovník, student ap.

Vyskytuje se v

threat: external threatvnější hrozba, vnější nebezpečí

use: for external use onlyjen k zevnímu použití

vnější: anat. vnější uchoexternal ear

vnější: med. vnější příznakexternal sign

vnitřně: med. neužívat vnitřněfor external use only

zevní: med. jen k zevnímu použitífor external use only

příznak: vnější příznakyexternal signs

vnější: vnější hrozbaexternal threat

vnější: k vnějšímu užitífor external use

vnější: vnější vzhledexternal appearance