Hlavní obsah

vnitřně

Příslovce

  • internally(ve vnitřnostech též) viscerallymed. užívat vnitřněuse internallymed. neužívat vnitřněfor external use only

Vyskytuje se v

rozbroj: vnitřní rozbrojein-fighting

sekrece: vnitřní sekreceinternal secretion

strana: vnější/vnitřní stranathe outside/inside

vnitřní: anat. vnitřní uchoinner/řidč. internal ear

žláza: biol. endokrinní žlázy, žlázy s vnitřní sekrecíendocrine glands

bleeding: vnitřní krvácenímed. internal bleeding

diameter: vnitřní/vnější/celkový průměrinner/outer/overall diameter

domestic: vnitřní záležitosti státudomestic affairs

ear: vnitřní uchoanat. inner ear

female: vnitřní šroubovicetech. female screw

gut: tušení, vnitřní pocit, instinktgut feeling

homeland: vnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismuhomeland security

inside: na vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemion the inside

insider: (důvěrné) vnitřní informace firemní ap.insider information

interior: vnitřní průměrinterior diameter

internal: vnitřní záležitostiinternal affairs

term: rozporuplné tvrzení, vnitřní protimluvcontradiction in terms

thread: vnitřní závittech. female thread

visceral: vnitřní krvácenívisceral bleeding

admit: Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.She was admitted to hospital with internal injury.

vnitřně: med. užívat vnitřněuse internally