Hlavní obsah

vnitřní

Přídavné jméno

  1. (jsoucí uvnitř) inner, internal, interior(uvnitř budovy) inside, indooranat. vnitřní uchoinner/řidč. internal earmed. vnitřní zranění/krvácení/orgányinternal injuries/bleeding/organs
  2. (týkající se podstaty) form. intrinsic, internal
  3. (interní) internal, inner(domácí) domestic, homeekon. vnitřní obchod/trhdomestic/home trade/market
  4. kniž.(duševní) inner, inwardkniž.form. intrinsic(al), internallit. vnitřní monologinterior monologue

Vyskytuje se v

rozbroj: vnitřní rozbrojein-fighting

sekrece: vnitřní sekreceinternal secretion

sekrece: žlázy s vnitřní sekrecíendocrine glands, glands with internal secretion

strana: vnější/vnitřní stranathe outside/inside

žláza: biol. endokrinní žlázy, žlázy s vnitřní sekrecíendocrine glands

bleeding: med. internal bleedingvnitřní krvácení

diameter: inner/outer/overall diametervnitřní/vnější/celkový průměr

domestic: domestic affairsvnitřní záležitosti státu

ear: anat. inner earvnitřní ucho

female: tech. female screwvnitřní šroubovice

female: tech. female couplingspojka s vnitřním závitem

gut: gut feelingtušení, vnitřní pocit, instinkt

homeland: homeland securityvnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismu

inside: on the insidena vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemi

insider: insider information(důvěrné) vnitřní informace firemní ap.

interior: interior diametervnitřní průměr

interior: astron. interior planetsvnitřní planety Merkur a Venuše

internal: internal affairsvnitřní záležitosti

term: contradiction in termsrozporuplné tvrzení, vnitřní protimluv

thread: tech. female threadvnitřní závit

visceral: visceral bleedingvnitřní krvácení

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.