Hlavní obsah

ear [ɪə]

Podstatné jméno

  1. ucho sluchový orgánanat. inner earvnitřní uchomed. ear dropsušní kapkyreach sb's earsdonést se (až) ke komu zpráva ap.
  2. for sth sluch hudební ap., cit jazykový ap.

Vyskytuje se v

clip: clip round the earpohlavek za ucho ap.

easy: easy on the earnenáročný, příjemný na poslech hudba ap.

prick up: prick up one's earsnastražit uši pozorně poslouchat

ring: ring in one's ears/headbýt ještě v čí živé paměti, (stále) znít komu v hlavě něčí slova ap.

wax: (ear) wax(ušní) maz

bear: bot. bear's earprvosenka (lysá)

cock: cock (up) one's earsnastražit uši

elephant: bot. elephant earalokázie

external: anat. external earvnější ucho

outer: outer earvnější ucho

pin: pin back sb's earspřišít komu uši odstávající

pin: pin back its earsstáhnout uši pes k hlavě ap.

pin: přen. pin back one's earsnastražit uši, zpozornět

pleasing: pleasing to the earuchu lahodící

plug: ear plugucpávka do ucha

seal: eared seallachtan

strain: strain one's earsnapínat uši snažit se slyšet

grin: grin from ear to earzubit se od ucha k uchu

all: I am all ears.Jsem jedno velké ucho. poslouchám

lend: to lend an ear to sbdopřát sluchu, naslouchat komu, vyslechnout koho

kalous: kalous ušatýlong-eared owl

kukuřičný: kukuřičný klasear of corn/BrE maize

napnout: napnout zrak/sluchstrain one's eyes/ears

pohlavek: dát komu pohlavekslap sb on the head, zast. box sb's ear

sluch: napínat sluchstrain one's ears

střední: anat. střední uchomiddle ear

ucho: zvonění v ušíchringing in the ears

ucho: oslí uši u knihydog-ears

ušní: ušní lékařear specialist, otologist

ušní: ušní kapkyear drops

vlastní: na vlastní oči/ušiwith one's own eyes/ears

vnější: anat. vnější uchoexternal ear

vnitřní: anat. vnitřní uchoinner/řidč. internal ear

vyznít: vyznít naprázdnofall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flat

zánět: zánět středního uchainflammation of the middle ear, otitis media

odstávat: Odstávají mu uši.He has protruding ears.

pískat: Píská mi v uších.My ears are ringing.

propíchnout: dát si propíchnout uši na náušnicehave one's ears pierced

šeptat: šeptat komu co do uchawhisper sth in sb's ear

ucho: zakrýt si uši dlaněmi ap.cover one's ears

ucho: napnout ušiprick up one's ears

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.I heard it with my own ears.

zakrýt: zakrýt si (rukama) ušicover one's ears (with one's hands)

: až po krk v dluzích ap.up to one's neck/ears/eyeballs

dopřát: dopřát komu sluchulend an ear to sb

slyšet: nechtít slyšet co žádosti ap.shut one's ear to sth, would not hear about sth

ucho: I stěny mají uši!The walls have ears!

ucho: jedním uchem tam a druhým venin one ear and out the other

zeď: I zdi mají uši.The walls have ears.