Hlavní obsah

ear [ɪə]

Podstatné jméno

  1. ucho sluchový orgánanat. inner earvnitřní uchomed. ear dropsušní kapky
  2. for sth sluch hudební ap., cit jazykový ap.

Vyskytuje se v

ear: být jedno ucho naslouchat bedlivěbe all ears

easy: nenáročný, příjemný na poslech hudba ap.easy on the ear

prick up: nastražit uši pozorně poslouchatprick up one's ears

ring: být v čí živé paměti, znít komu v hlavě něčí slova ap.ring in one's ears

wax: (ušní) maz(ear) wax

bear: prvosenka (lysá)bot. bear's ear

cock: nastražit ušicock (up) one's ears

elephant: alokáziebot. elephant ear

external: vnější uchoanat. external ear

outer: vnější uchoouter ear

pin: přišít komu uši odstávajícípin back sb's ears

pleasing: uchu lahodícípleasing to the ear

plug: ucpávka do uchaear plug

seal: lachtaneared seal

grin: zubit se od ucha k uchugrin from ear to ear

all: Jsem jedno velké ucho. poslouchámI am all ears.

lend: dopřát sluchu, naslouchat komu, vyslechnout kohoto lend an ear to sb

kalous: kalous ušatýlong-eared owl

kukuřičný: kukuřičný klasear of corn/BrE maize

napnout: napnout zrak/sluchstrain one's eyes/ears

pohlavek: dát komu pohlavekslap sb on the head, zast. box sb's ear

sluch: napínat sluchstrain one's ears

střední: anat. střední uchomiddle ear

ucho: zvonění v ušíchringing in the ears

ušní: ušní lékařear specialist, otologist

vlastní: na vlastní oči/ušiwith one's own eyes/ears

vnější: anat. vnější uchoexternal ear

vnitřní: anat. vnitřní uchoinner/řidč. internal ear

vyznít: vyznít naprázdnofall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flat

zánět: zánět středního uchainflammation of the middle ear, otitis media

odstávat: Odstávají mu uši.He has protruding ears.

pískat: Píská mi v uších.My ears are ringing.

propíchnout: dát si propíchnout uši na náušnicehave one's ears pierced

šeptat: šeptat komu co do uchawhisper sth in sb's ear

zakrýt: zakrýt si (rukama) ušicover one's ears (with one's hands)

: až po krk v dluzích ap.up to one's neck/ears/eyeballs

dopřát: dopřát komu sluchulend an ear to sb

loket: ukázat komu zač je toho loketsort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb, send sb away with a flea in one's ear

slyšet: nechtít slyšet co žádosti ap.shut one's ear to sth, would not hear about sth

zeď: I zdi mají uši.The walls have ears.

clip: pohlavek za ucho ap.clip round the ear