Hlavní obsah

ear [ɪə]

Podstatné jméno

  1. ucho sluchový orgánanat. inner earvnitřní uchomed. ear dropsušní kapkyreach sb's earsdonést se (až) ke komu zpráva ap.
  2. for sth sluch hudební ap., cit jazykový ap.

Vyskytuje se v

ear: být jedno ucho naslouchat bedlivěbe all ears

easy: nenáročný, příjemný na poslech hudba ap.easy on the ear

prick up: nastražit uši pozorně poslouchatprick up one's ears

ring: být ještě v čí živé paměti, (stále) znít komu v hlavě něčí slova ap.ring in one's ears/head

wax: (ušní) maz(ear) wax

bear: prvosenka (lysá)bot. bear's ear

cock: nastražit ušicock (up) one's ears

elephant: alokáziebot. elephant ear

external: vnější uchoanat. external ear

outer: vnější uchoouter ear

pin: přišít komu uši odstávajícípin back sb's ears

pleasing: uchu lahodícípleasing to the ear

plug: ucpávka do uchaear plug

seal: lachtaneared seal

strain: napínat uši snažit se slyšetstrain one's ears

grin: zubit se od ucha k uchugrin from ear to ear

all: Jsem jedno velké ucho. poslouchámI am all ears.

lend: dopřát sluchu, naslouchat komu, vyslechnout kohoto lend an ear to sb

kalous: kalous ušatýlong-eared owl

kukuřičný: kukuřičný klasear of corn/BrE maize

napnout: napnout zrak/sluchstrain one's eyes/ears

pohlavek: dát komu pohlavekslap sb on the head, zast. box sb's ear

sluch: napínat sluchstrain one's ears

střední: anat. střední uchomiddle ear

ucho: zvonění v ušíchringing in the ears

ušní: ušní lékařear specialist, otologist

vlastní: na vlastní oči/ušiwith one's own eyes/ears

vnější: anat. vnější uchoexternal ear

vnitřní: anat. vnitřní uchoinner/řidč. internal ear

vyznít: vyznít naprázdnofall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flat

zánět: zánět středního uchainflammation of the middle ear, otitis media

odstávat: Odstávají mu uši.He has protruding ears.

pískat: Píská mi v uších.My ears are ringing.

propíchnout: dát si propíchnout uši na náušnicehave one's ears pierced

šeptat: šeptat komu co do uchawhisper sth in sb's ear

zakrýt: zakrýt si (rukama) ušicover one's ears (with one's hands)

: až po krk v dluzích ap.up to one's neck/ears/eyeballs

dopřát: dopřát komu sluchulend an ear to sb

slyšet: nechtít slyšet co žádosti ap.shut one's ear to sth, would not hear about sth

zeď: I zdi mají uši.The walls have ears.

clip: pohlavek za ucho ap.clip round the ear