Hlavní obsah

cock [kɒk]

Vyskytuje se v

snook: cock a snookat sb BrE, publ. udělat na koho dlouhý nos vysmát se někomu mocnějšímu bez možnosti být potrestán

drain: drain cockodvodňovací kohout

kohoutek: natáhnout kohoutek zbraněcock the gun

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

natáhnout: natáhnout kohoutek pistolecock, draw the hammer