Hlavní obsah

hučet

Nedokonavé sloveso

  1. (temně šumět) drone, hum(bzučivě) buzz(dunivě) thrum, throb(vodopád ap.) roar
  2. přen. expr.(vytrvale mluvit) ob. expr. do koho co bend sb's ear about sthpřen. expr.(vštěpovat) drum sth into sbpřen. expr.(uhánět) urge sb to do sthpřen. expr.hovor. (snažit se sbalit) chat sb up
  3. expr.(nesouhlasně) hoot, boo