Hlavní obsah

sluch

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (smysl) (sense of) hearingpřen. (uši) earsnapínat sluchstrain one's ears
  2. (hudební ap.) earnemít vůbec hudební sluchbe tone-deaf

Vyskytuje se v

napnout: napnout zrak/sluchstrain one's eyes/ears

dopřát: dopřát komu sluchulend an ear to sb

auditory: auditory rangerozsah sluchu

deaf: be going deafhluchnout, ztrácet sluch

hearing: hearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchu

hearing: hearing impairmentvada sluchu

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

hearing: acute hearingostrý sluch

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu

lend: to lend an ear to sbdopřát sluchu, naslouchat komu, vyslechnout koho