Hlavní obsah

sluch

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (smysl) (sense of) hearingpřen. (uši) earsnapínat sluchstrain one's ears
  2. (hudební ap.) earnemít vůbec hudební sluchbe tone-deaf

Vyskytuje se v

napnout: napnout zrak/sluchstrain one's eyes/ears

dopřát: dopřát komu sluchulend an ear to sb

auditory: rozsah sluchuauditory range

deaf: hluchnout, ztrácet sluchbe going deaf

hearing: nedoslýchavý, s poruchou sluchuhearing-impaired, hard of hearing

impairment: zrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchuvisual/hearing impairment

lend: dopřát sluchu, naslouchat komu, vyslechnout kohoto lend an ear to sb

sluch: napínat sluchstrain one's ears