Hlavní obsah

hearing [ˈhɪərɪŋ]

Podstatné jméno

  1. sluch schopnost slyšethearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchuhearing impairmentvada sluchuhave good hearingmít dobrý sluchacute hearingostrý sluch
  2. práv.slyšení, (pro)jednání, stání soudní ap.
  3. doslech dosah(with)in sb's hearingna doslech, v doslechu kohoout of hearingmimo doslech

Vyskytuje se v

hear: can't hear osf thinknemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slova

hear: sb won't hear of sb doing sthkdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolit

hear out: hear sb outvyslechnout (si) koho/co

thing: be seeing/hearing thingsmít (zrakové)/sluchové halucinace

distance: within hailing/hearing distancev doslechu

hear: hear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věci

hear: hear evidencevyslechnout svědky/svědectví

hear: BrE, form. Hear hear!Tak tak! vyjádření hromadného souhlasu v debatě ap.

impaired: hearing-impairednedoslýchavý, sluchově postižený

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit

defect: hearing defectsluchová vada

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

grieve: I was grieved to hear of his suicide.Velice mě zarmoutilo, když jsem slyšel o jeho sebevraždě.

hear: Can you hear me?Slyšíš mě?

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

hear: I haven't heard from him for ages.Neozval se mi, ani nepamatuji.

hear: It's nice to hear from you.Jsem rád, že ses mi ozval.

hear: And now let's hear from our reporter...A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...

hear: Have you heard of ...?Už jsi slyšel o ...?

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

grapevine: hear sth through/on the grapevinedoslechnout se co

hear: make osf heardpřekřičet (ostatní) hluk, dav, ozvat se upozornit na sebe